РЕШЕНИЕ

 

гр. ЛЕВСКИ, _29.08._ 2012 г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Левченски районен съд в публичното съдебно заседание на _двадесети август_ 2012 г. в състав:

 

                      Председател: _ПАЛМИРА АТАНАСОВА_

                                Съдебни заседатели:

                                                       Членове:

 

при участието на секретаря _Р.П._ и прокурора ­­__, като разгледа докладваното от съдия Атанасова гр. дело № ­_142_ по описа за _2012_ год., за да се произнесе, взе предвид следното:

          Постъпила е искова молба с правно основание чл.49, ал.1 от СК.

*********************************************************

Водим от горното, съдът

Р  Е  Ш  И :

          НА ОСНОВАНИЕ  чл.50 от СК ПРЕКРАТЯВА сключения на * г. в * граждански брак между M.M. с ЕГН ********** *** и Д.М. с ЕГН ********** ***, поради постигнато между тях сериозно и непоколебимо взаимно съгласие за развод.

          УТВЪРЖДАВА постигнатото между M.M. и Д.М. споразумение, съгласно което:

РОДИТЕЛСКИТЕ ПРАВА, свързани с отглеждането и възпитаването на роденото през време на брака дете непълнолетната Й.М. за напред се предоставят за упражняване на нейната майка - М.М..

Бащата има право на следния режим на лични отношения с детето, а именно: всяка първа и трета събота и неделя от месеца в *, за времето от 08:00 ч. на съботния ден до 20:00 ч. на неделния ден.

Бащата има право да прекарва с детето 30 дни от годишния си платен отпуск, когато същият не съвпада с този на майката.

Бащата има право да прекарва с детето, по желание на самото дете в * или в * коледните празници (за времето от 10:00 ч. на 24 декември до 10:00 ч. на 29 декември) на всяка четна година и новогодишните празници на всяка нечетна година (за времето от 10:00 ч. на 29 декември до 10:00 ч. на 03 януари).

Бащата се задължава да изплати на непълнолетната Й.М., със съгласието на нейната майка издръжка за минало време, а именно от момента на фактическата раздяла – 16.05.2011 г. до завеждане на настоящата искова молба – 08.03.2012 г. в размер на 100.00 лв. Страните уточняват, че от момента на фактическата раздяла и до завеждане на настоящото дело бащата е изплатил общо сумата от 570.00 лв. или остават дължими 430.00 лв. към момента на завеждане на исковата молба.

Страните се споразумяват, че от момента на завеждане на исковата молба – 08.03.2012 г. и до настъпване на причини за нейното изменение или прекратяване бащата Д.М. със сочена по-горе самоличност се задължава да заплаща ежемесечна издръжка на детето Й.М. – родена на *** г., с ЕГН **********, със съгласието на нейната майка M.M. със сочена по-горе самоличност в размер на 120.00 лв.

Страните уточняват, че към 01.09.2012 г. дължимата издръжка е в размер на 600.00 лв., като от тази издръжка бащата е издължил сумата от 180.00 лв., т.е. остава дължима сумата от 420.00 лв. Т.е. към 01.09.2012 г. издръжката за минало време, дължима от бащата, е в размер на 850.00 лв. Тази дължима издръжка от 850.00 лв. ще бъде заплатена от бащата на равни месечни вноски по 30.00 лв.

След прекратяване на брака съпругата ще възвърне предбрачното си фамилно име В..

Бившите съпрузи няма да си дължат взаимно издръжка.

След прекратяване на брака съпругата ще продължи да ползва бившето семейно жилище на страните - жилищна сграда, находяща се в ***, която е собственост на нейните родители.

Разноските по делото остават на страните така, като са направени.

ОСЪЖДА M.M. със сочена по-горе самоличност да заплати окончателна д.т. за развод в размер на 20 лв.

ОСЪЖДА Д.М. със сочена по-горе самоличност да заплати окончателна д.т. за развод в размер на 20 лв., както и д.т. върху размера на издръжката, а именно д.т. в размер на 86,40 лв.

          РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

                                                РАЙОНЕН СЪДИЯ: