РЕШЕНИЕ

 

гр. ЛЕВСКИ, _05.09._ 2012 г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Левченски районен съд в публичното съдебно заседание на _пети септември_ 2012 г. в състав:

 

                      Председател: _ПАЛМИРА АТАНАСОВА_

 

при участието на секретаря _В.Д._ и прокурора ­­__, като разгледа докладваното от съдия Атанасова гр. дело № ­_460_ по описа  за _2012_ год., за да се произнесе, взе предвид следното:

          Постъпила е  молба с правно основание чл. 50 от СК.

*********************************************************

Водим от горното, съдът

Р  Е  Ш  И :

          НА ОСНОВАНИЕ  чл.50 от СК ПРЕКРАТЯВА сключения на * г. в * граждански брак между Д.П. с ЕГН ********** *** и  Ю.П., с ЕГН ********** ***, поради постигнато между тях сериозно и непоколебимо взаимно съгласие за развод.

          УТВЪРЖДАВА постигнатото между Д.П. И Ю.П. споразумение, съгласно което:

Родителските права по отношение на роденото от брака между страните дете – малолетната А.Р., с ЕГН ********** се предоставят за упражняване на майката Ю.П..

На бащата се определя следния режим на лични отношения с детето както следва: всяка първа и трета седмица от месеца от 17.00 часа в петък до 17.00 часа в неделя, както и един месец през лятото и две седмици през зимата, като този период не съвпада с отпуска на майката. Бащата има право на виждане с детето и ежедневно след предварителна уговорка с майката.

Бащата Д.П. се задължава да заплаща на дъщеря си малолетната А.Р., с ЕГН ********** месечна издръжка в размер на 60 лв., платима чрез нейната майка и законен представител Ю.П., считано от влизане на решението в законна сила до настъпване на причини за изменение или прекратяване на издръжката.

В дял на Д.П.  се поставя и той получава следните движими вещи:

- лек автомобил ФОЛКСВАГЕН *, с регистрационен номер *, с двигател № *, рама № *, цвят – *, със застрахователна стойност 650 лв.

- печка на стойност 80 лв., ел.духалка на стойност 30 лв., абсорбатор на стойност 50 лв. и хладилник втора употреба -  на стойност 300 лв.

В дял на Ю.П. се поставя и тя получава следните движими вещи:

- LCD ТЕЛЕВИЗОР МАРКА Самсунг, модел LE32С536, на стойност  700 лв., перална машина марка Аристон, модел АV61 на стойност 479 лв., микровълнова печка марка Мидеа, на стойност 90 лв.

За уравнение  на дяловете страните няма да си дължат суми.

По отношение  на останалите придобити по време на брака  движими вещи – отношенията на страните на уредени извънсъдебно и същите нямат претенции един към друг.

Страните  нямат семейно жилище, ползвали са жилище под наем и са напуснали същото, поради което такова не се предоставя за ползване.

След прекратяване на брака молителите не си дължат издръжка един на друг.

След прекратяване на брака жената Ю.П. ще носи предбрачното си фамилно име Ц..

ОСЪЖДА Д.П. със сочена по-горе самоличност да заплати окончателна д.т. за развод в размер на 20 лв., д.т. върху размера на издръжката, а именно д.т. в размер на 43,20 лв., както и д.т. върху поставените му в дял движими вещи, а именно д.т. в размер на 22,20 лв.

ОСЪЖДА Ю.П. със сочена по-горе самоличност да заплати окончателна д.т. за развод в размер на 20 лв., както и д.т. върху поставените й в дял движими вещи, а именно д.т. в размер на 25,38 лв. 

  РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

                                                РАЙОНЕН СЪДИЯ: