РЕШЕНИЕ

 

гр. ЛЕВСКИ, _12.09._ 2012 г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Левченски районен съд в публичното съдебно заседание на _десети септември _ 2012 г. в състав:

 

                      Председател: _ПАЛМИРА АТАНАСОВА_

                    

при участието на секретаря _В.Д._ и прокурора ­­__, като разгледа докладваното от съдия Атанасова гр. дело № ­_471_ по описа  за _2012_ год., за да се произнесе, взе предвид следното:

          Постъпила е  молба с правно основание чл. 50 от СК.

*********************************************************

Водим от горното, съдът

 

Р  Е  Ш  И :

          НА ОСНОВАНИЕ  чл.50 от СК ПРЕКРАТЯВА сключения на * г. в * граждански брак между С.И., с ЕГН ********** с постоянен адрес: *** и Д.М., с ЕГН ********** с настоящ адрес:***, поради постигнато между тях сериозно и непоколебимо взаимно съгласие за развод.

          УТВЪРЖДАВА постигнатото между С.И. И Д.М. споразумение, съгласно което:

РОДИТЕЛСКИТЕ ПРАВА по отношение на децата Ш.Д., с ЕГН ********** и С.Д., с ЕГН ********** ще се упражняват от двамата родители – бащата С.И. и майката Д.М. – заедно и поотделно, като и двамата родители ще участват с лични усилия в отглеждането и възпитанието на децата и ще задоволяват финансовите им нужди.

ДЕЦАТА Ш.Д. и С.Д. ще живеят при майката Д.М. на адрес: ***.

БАЩАТА С.И. има право да взема при себе си децата Ш.Д. и С.Д. за времето от първи юли до тридесет и първи август през годините, в които работи в чужбина и от първи август до тридесет и първи август през годините, в които работи в Република България.

СЕМЕЙНОТО ЖИЛИЩЕ – къща на адрес: *** – собственост на бащата и лелята на С.Д. – след развода ще се ползва от С.И..

СЛЕД развода молителите няма да си дължат издръжка един на друг.

СЛЕД развода съпругата ще носи фамилното име М..

РАЗНОСКИТЕ по делото остават за всеки от молителите така, както са направени, като допълнително определената от съда окончателна държавна такса за развод ще се поеме от съпрузите поравно.

ОСЪЖДА С.И. със сочена по-горе самоличност да заплати окончателна д.т. за развод в размер на 20 лв.

ОСЪЖДА Д.М. със сочена по-горе самоличност да заплати окончателна д.т. за развод в размер на 20 лв.

          РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

                                     

РАЙОНЕН СЪДИЯ: