ПРОТОКОЛ

 

гр. ЛЕВСКИ,   03.09.  2012 г.

Левченски районен съд в публично съдебно заседание на _трети септември  2012 г.  в състав:

 

         Председател:ПАЛМИРА АТАНАСОВА

    Съдебни заседатели:

                                                     

при участието на секретаря _В.Д._ и прокурора _  сложи за разглеждане _гр.д.  184  по описа  за _2012_ год., докладвано от съдия _Атанасова.

На именното повикване в _14.50_ часа се явиха:

 

****************************************************

ОПРЕДЕЛИ:

ОДОБРЯВА постигната спогодба между Е.К., ЕГН **********,*** и Б.М., ЕГН **********,***, по силата на която:

Бащата Е.К. със сочена по – горе самоличност има право на лични контакти с малолетното дете А.К., родена на *** г., с ЕГН ********** всяка първа събота на месеца от 8.00 ч. до 20.00 ч. в *** по местоживеене на бащата и всяка трета събота и неделя на месеца от 8.00 ч. в събота до 20.00 ч. в неделя с приспиване на детето на адреса на бащата в ***, както и за 5 дни от коледната ваканция на детето от 24.12. до 28.12. включително от 8.00 ч. сутринта на 24.12 до 20.00 ч. на 28.12. с приспиване на детето на адреса на бащата, както и за първите 5 дни от великденската ваканция на адреса на бащата и за 20 дни през лятото, които да не съвпадат с платения годишен отпуск на майката.

Е.К. със сочена по – горе самоличност се задължава да заплаща на Б.М. със сочена по – горе самоличност в качеството й на майка и законен представител на малолетното дете А.К. със сочена по – горе самоличност увеличен размер на дължимата издръжка от 50 лв. на 80 лв. месечно, считано от 01.09.2012 г. до настъпване на основание за изменение или прекратяване със законните последици за забава.

         Разноските остават за страните така както са направени.

         ОСЪЖДА Е.К. със сочена по – горе самоличност да заплати държавна такса върху увеличения размер на издръжката, а именно държавна такса в размер на 21.60 лв.

ПРЕКРАТЯВА производството по делото, поради постигната спогодба.

         Протоколът написан в с.з., което приключи в 15.05 часа.

 

СЕКРЕТАР:                         РАЙОНЕН СЪДИЯ: