ПРОТОКОЛ

 

гр. ЛЕВСКИ,   27.08._ 2012 г.

Левченски районен съд в публично съдебно заседание на _двадесет и седми август_ 2012 г. в състав:

 

   Председател: ПАЛМИРА АТАНАСОВА

        Съдебни заседатели:

 

при участието на секретаря _Р.П._ и прокурора ­­_ сложи за разглеждане _гр._ дело № ­­_192_ по описа за _2012_ год., докладвано от съдия _Атанасова._

На именното повикване в _09:45_ часа се явиха:

На второ четене в 11:30 часа

 

ИЩЕЦЪТ – редовно призован – представител не се явява.

ОТВЕТНИКЪТ – редовно призован – представител не се явява.

 

 ПО ДАВАНЕ ХОД НА ДЕЛОТО:

 

Съдът докладва, че в РС - Левски е постъпила молба от ищеца, с която заявява, че ответникът е погасил своите задължения към ищеца и желае делото да бъде прекратено поради отказ от иска.

Предвид постъпилата молба съдът

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

НА ОСНОВАНИЕ чл.233 от ГПК прекратява производството по делото, поради отказ от иска.

         ОПРЕДЕЛЕНИЕТО за прекратяване производството по делото подлежи на обжалване пред ПОС в едноседмичен срок от днес.

 

         Протоколът написан в с.з., което приключи в 11:32 часа.

 

 

         СЕКРЕТАР:                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: