ПРОТОКОЛ

гр. ЛЕВСКИ,   20.08._ 2012 г.

Левченски районен съд в публично съдебно заседание на _двадесети август_ 2012 г. в състав:

   Председател: ПАЛМИРА АТАНАСОВА

        Съдебни заседатели:

при участието на секретаря _Р.П._ и прокурора ­­_ сложи за разглеждане _гр._ дело № ­­_236_ по описа за _2012_ год., докладвано от съдия _Атанасова._

На именното повикване в _11:30_ часа се явиха:

ИЩЕЦЪТ - лично и с адв. М. с пълномощно към делото.

ОТВЕТНИЦАТА - лично и с адв. С. с пълномощно към делото.

ПО ДАВАНЕ ХОД НА ДЕЛОТО:

АДВ. М. – Да се даде ход няма процесуални пречки.

АДВ. С. - Да се даде ход на делото.

Съдът

ОПРЕДЕЛИ:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

АДВ.М. – Уважаема г-жо председател, с ответната страна постигнахме спогодба в следния смисъл: в дял на ответницата да бъде възложен недвижим имот, предмет на делото, който имот страните приемат, че е на обща стойност от 16 000 лв. За уравнение на правата на ищеца, тя ще му изплати сумата от 8000 лв. в срок до 15.10.2012 г.

В дял на ищеца да бъдат възложени следните движими вещи: спалнята „Тракия” с матрак и надстройка и 4-крилен гардероб с надстройка; хладилник - фризер „Снайге” и готварска електрическа печка „Волтел” – вещи на обща стойност 200 лв. Останалите вещи, които също са на стойност 200 лв. остават в дял на ответницата.

 

ИЩЕЦЪТ – Съгласен съм с предложеното от адв. М..

ОТВЕТНИЦАТА – Съгласна съм.

СПОГОДИЛИ СЕ:

 

ИЩЕЦ:                                                    ОТВЕТНИЦА:

    (лично)                                                                   (лично)

АДВ. М. – Моля да бъде одобрена постигната между страните спогодба.

АДВ. С. – Моля да бъде одобрена постигната между страните спогодба.

 

Съдът намира, че така постигната между страните спогодба не противоречи на закона и морала и като такава следва да бъде одобрена, поради което

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ОДОБРЯВА постигната спогодба между И.И., ЕГН **********, с настоящ адрес:*** и Д.И., ЕГН **********,***, по силата на която:

В ДЯЛ на Д.И. се поставя и тя  получава следния недвижим имот:

- самостоятелен обект в сграда с идентификатор №*, разположен в сграда №*, в поземлен имот с идентификатор *, с адрес на имота - ***, с площ от 62.95 кв.м., стар идентификатор: няма, с предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, състоящ се от кухня, спалня, дневна, баня-тоалетна, коридор и тераса, брой нива на обекта: 1, при граници и съседи на жилището по документ за собственост: *, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: №*, под обекта: няма, над обекта: *, заедно с прилежащото избено помещение №* с полезна площ от 5.68 кв.м., ведно с 1.248 % идеални части от общите части на сградата и правото на строеж, при съседи съгласно документа за собственост: * - имот на стойност 16 000 лв.;

В ДЯЛ на Д.И. се поставя и тя  получава следните движими вещи:

- климатик „Фуджицу”; мокет - светъл цвят; пердета /тюл/ с дървен корниз, находящи се в спалнята на имота;

- кухненска кръгла маса от масивно дърво; кухненски шкафове с термоплот; мокет - преобладаващо кафяв и пердета /тюл/ с дървен корниз, находящи се в кухнята;

- холна секция с надстройка и разтегателен ъглов диван; килим с преобладаващо бежов цвят; климатик „Дайкин”; маслен радиатор; телевизор „Самсунг” и пердета /тюл/ с дървен корниз, находящи се в хола.

- бойлер в банята;

- портманто и пералня „Индезит” - в коридора

- вещи на обща стойност 200.00 лв.

В ДЯЛ на И.И. се поставят и той получава следните движими вещи:

- спалня „Тракия” с матрак и надстройка и 4-крилен гардероб с надстройка; хладилник-фризер „Снайге” и готварска електрическа печка „Волтел”

- вещи на обща стойност 200 лв.

ЗА УРАВНЕНИЕ на дяловете върху поставения в дял недвижим имот Д.И. се задължава в срок до 15.10.2012г. да заплати на И.И. сумата от 8 000 лв.

ОСЪЖДА И.И. да заплати държавна такса върху стойността на поставените му в дял движими вещи и върху уравнението на дела му - сумата от 8 000 лв., а именно държавна такса в размер на 164.00 лв.

ОСЪЖДА Д.И. да заплати държавна такса върху стойността на поставените й в дял движими вещи и недвижим имот, а именно държавна такса в размер на 164.00 лв.

ПРЕКРАТЯВА производството по делото, поради постигната спогодба.

 

         Протоколът написан в с.з., което приключи в 11:50 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: