ПРОТОКОЛ

 

гр. ЛЕВСКИ,   10.09.  2012 г.

Левченски районен съд в публично съдебно заседание на _десети септември  2012 г.  в състав:

 

         Председател:ПАЛМИРА АТАНАСОВА

    Съдебни заседатели:

                                                     

при участието на секретаря _В.Д._ и прокурора _  сложи за разглеждане _гр.д.  394  по описа  за _2012_ год., докладвано от съдия _Атанасова.

На именното повикване в _11.00_ часа се явиха:

 

********************************************************

         На основание изложеното, съдът

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

         ОДОБРЯВА постигнатата спогодба между А.Д. ***, ЕГН ********** и А.М. ***, ЕГН ********** по силата на която:

РОДИТЕЛСКИТЕ ПРАВА по отношение на малолетните деца Б.А., родена на *** г., с ЕГН ********** и А.А., роден на *** г., с ЕГН ********** се предоставят за упражняване на майката А.Д..

НА БАЩАТА А.М. се определя следния режим на лични контакти с децата: всяка първа и трета събота и неделя от месеца с приспиване на децата в дома на бащата от 10.00 ч. в събота до 16.00 ч. в неделя; всяка втора и четвърта събота от месеца от 10.00 ч. до 14.00 ч.; половината от времето в рамките на зимната, пролетната и лятната ваканция на децата с право на приспиване в дома на бащата; по 2 часа на рождените дни на всяко едно от децата от 16.00 ч. до 18.00 ч., както и втория ден от коледните и от великденските празници с право на приспиване вечерта в дома на бащата до 10.00 ч. на следващия ден.

БАЩАТА А.М. със сочена по - горе самоличност се задължава да заплаща ежемесечна издръжка за малолетното дете Б.А. със сочени по – горе данни в размер на 150 лв., както и ежемесечна издръжка за малолетното дете А.А. със сочени по – горе данни в размер на 100 лв., считано от 01.09.2012 г. до настъпване на причини за изменение или прекратяване, ведно със законната лихва върху всяка закъсняла вноска, платима чрез тяхната майка и законна представителка А.Д. със сочена по – горе самоличност до 10-то число на текущия месец, чрез пощенски запис на името на майката.

ОСЪЖДА А.М. със сочена по – горе самоличност да заплати държавна такса в размер на 180 лв.

         ПРЕКРАТЯВА производството по делото поради постигната спогодба.

         Протоколът написан в с.з., което приключи в 11.20 часа.

 

 

         СЕКРЕТАР:                         РАЙОНЕН СЪДИЯ: