Р Е Ш Е Н И Е

 

гр. Левски, 25.09.2018г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

РАЙОНЕН СЪД - гр.ЛЕВСКИ, III състав, в публично съдебно заседание на двадесет и пети септември през две хиляди и осемнадесета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДЕСИСЛАВА НИКОЛАЕВА

 

при участието на секретаря Илияна Петрова и прокурора Чавдар Мънев, като  разгледа докладваното от съдия Николаева АНД №286 описа за 2018 год. и на основание данните по делото и закона,

 

Р Е Ш И:

 

ПРИЗНАВА обвиняемия К.Б.Х., роден на ***г***, с настоящ адрес:***, българин, български гражданин, с основно образование, безработен, неженен,  неосъждан, ЕГН:**********, за ВИНОВЕН в това, че на 18.08.2018г., около 09,40 часа на път **, при км.***, с посока от с.*** към гр.***, управлявал МПС – мотор „***“, без поставена рег. табела, с номер на рама ***, без свидетелство за управление на МПС, в едногодишен срок от наказването му по административен ред за управление на МПС без съответно свидетелство за това с НП №18-0311-000215/18.05.2018г. на началника на РУ П. към ОДМВР – гр.***, влязло в законна сила на 12.07.2018г. – престъпление по чл.343в, ал.2 от НК, поради което и на основание чл.78а от НК го ОСВОБОЖДАВА от НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ, като му налага административно наказание ГЛОБА в размер на 1000 /хиляда/ лева

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване и протест пред Плевенски окръжен съд в 15 – дневен срок от днес.

На основание чл.310 ал.2, вр. чл.308, ал.1 от НПК съдът ОБЯВЯВА на страните, че мотивите ще бъдат изготвени в 15-дневен срок от днес.

 

 

                                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: