РЕШЕНИЕ

 

гр. ЛЕВСКИ, _17.09._ 2018 г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

          Районен съд гр.Левски в съдебно заседание на _седемнадесети септември_ две хиляди и осемнадесета година в състав:

 

        ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПАЛМИРА АТАНАСОВА

      СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ:

 

при секретаря _Ваня Димитрова и в присъствието на прокурора _Чавдар Мънев  разгледа докладваното от съдия Атанасова а.н.д. №_287 по описа на съда за _2018 г._, за да се произнесе, взе предвид следното:

В Районен съд гр.Левски е постъпило постановление с предложение за освобождаване от наказателна отговорност и налагане на административно наказание по отношение на Р.С.А.,***, ЕГН **********, за извършено деяние по чл.343в, ал.2, във вр. с ал.1 от НК за това, че на 23.08.2018 г., около 16.30 часа, в с.Асеновци, обл.Плевен, по ул.”Митко Палаузов” управлявал МПС – мотоциклет „***”, без поставена регистрационна табела, с номер на рама ***, което не е регистрирано по надлежния ред, съгласно Наредба І-45 от 24.03.2000 г. за „Регистриране, отчет, пускане в движение и спиране  на МПС и ремаркета, теглени от тях”.

 Представителят на Районна прокуратура гр.Левски поддържа изцяло внесеното постановление за освобождаване от наказателна отговорност. Счита, че от събраните по делото доказателства безспорно се установява вината на обвиняемия, че същият е осъществил състава на престъплението, за което е бил  привлечен като обвиняем и че са налице предпоставките, визирани в чл.78а от НК. Пледира на обвиняемия да бъде наложено административно наказание.

Обвиняемият се явява в съдебно заседание, признава се за виновен и съжалява.

Съдът, като прецени представените по делото доказателства, приема за установено следното:

          Р.С.А., е роден на ***г***, с българско гражданство, с основно образование, неженен, неосъждан, безработен, не учи, с адрес:***, ЕГН **********.

На 23.08.2018 г. обвиняемият А. управлявал мотоциклета, като около 16.30 часа бил забелязан от свидетеля П. П. - служител при РУ – Левски. При извършена проверка от служители на РУ-Левски било установено, че А. е неправоспобен водач, че управляваният от него мотоциклет е без поставена регистрационна табела и същият не е регистриран по надлежния ред.  

За констатираното нарушение на обвиняемия Р.С.А. бил съставен АУАН.

Предвид изложеното, съдът приема, че обвиняемият е осъществил от обективна и субективна страна престъпление по чл.345, ал. 2, във вр. с ал.1 от НК.

За извършеното от А. престъпление се предвижда наказание лишаване от свобода до една година или глоба от 500 до 1000 лева.

Тъй като Р.С.А. към момента на деянието не е осъждан, не е освобождаван от наказателна отговорност и от престъплението няма причинени имуществени вреди, съдът приема, че са налице основанията за освобождаване на Георгиев от наказателна отговорност и за налагане на административно наказание на основание чл.78а от НК.

На основание изложеното, съдът

 

Р Е Ш И :

 

НА ОСНОВАНИЕ чл.78а, ал.1 от НК ОСВОБОЖДАВА  Р.С.А., роден на ***г***, с българско гражданство, с основно образование, неженен, неосъждан, безработен, не учи, с адрес:***, ЕГН ********** от наказателна отговорност за извършено деяние по чл.345, ал.2, във вр. с ал.1 от НК за това, че на 23.08.2018 г., около 16.30 часа, в с.Асеновци, обл.Плевен, по ул.”Митко Палаузов” управлявал МПС – мотоциклет „***”, без поставена регистрационна табела, с номер на рама ***, което не е регистрирано по надлежния ред, съгласно Наредба І-45 от 24.03.2000 г. за „Регистриране, отчет, пускане в движение и спиране  на МПС и ремаркета, теглени от тях” и му НАЛАГА административно наказание ГЛОБА в полза на държавата в размер на ХИЛЯДА ЛЕВА.

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ПОС в 15-дневен срок от днес.

 

 

                                                РАЙОНЕН СЪДИЯ: