РЕШЕНИЕ

 

гр. ЛЕВСКИ, _17.09._ 2018 г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

          Районен съд гр.Левски в съдебно заседание на _седемнадесети септември_ две хиляди и осемнадесета година в състав:

 

        ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПАЛМИРА АТАНАСОВА

      СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ:

 

при секретаря _Ваня Димитрова и в присъствието на прокурора _Чавдар Мънев  разгледа докладваното от съдия Атанасова а.н.д. №_288 по описа на съда за _2018 г._, за да се произнесе, взе предвид следното:

В Районен съд гр.Левски е постъпило постановление с предложение за освобождаване от наказателна отговорност и налагане на административно наказание по отношение на М.М.Ш.,***, ЕГН **********, за извършено деяние по чл.343в, ал.2 от НК за това, че на 08.03.2018 г., около 11.50 часа, на третокласен път ІІІ-301, между гр.Левски и с.Асеновци, управлявал МПС – лек автомобил „***”, с рег. №*** регистрация Великобритания, без свидетелство за управление на МПС, в едногодишен срок от наказването му по административен ред за същото деяние с Наказателно постановление № 16-1762-000084/10.01.2017 г. на Началник сектор към ОД на МВР Ловеч, сектор ПП - Ловеч, влязло в законна сила на 03.07.2017 г.

Представителят на Районна прокуратура гр.Левски поддържа изцяло внесеното постановление за освобождаване от наказателна отговорност. Счита, че от събраните по делото доказателства безспорно се установява вината на обвиняемия, че същият е осъществил състава на престъплението, за което е бил  привлечен като обвиняем и че са налице предпоставките, визирани в чл.78а от НК. Пледира на обвиняемия да бъде наложено административно наказание.

Обвиняемият не се явява в съдебно заседание.

Съдът, като прецени представените по делото доказателства, приема за установено следното:

          М.М.Ш. е роден на *** г. в гр.Р., с постоянен и настоящ адрес:***, с българско гражданство, със средно-специално образование, неженен, неосъждан, ЕГН **********.

На 08.03.2018 г. при извършена проверка от служители на РУ-Левски било установено, че Ш. управлява МПС без свидетелство за управление. Бил му съставен акт за установяване на административно нарушение по ЗДвП.

След извършена проверка в информационния масив на МВР било установено, че Ш. е наказан за друго такова нарушение по административен ред с НП от 10.01.2017 г., влязло в законна сила на 03.07.2017 г., т.е. установено е, че същият управлява МПС в едногодишен срок от наказването му по административен ред.

Предвид изложеното, съдът приема, че обвиняемият е осъществил от обективна и субективна страна престъпление по чл.343в, ал.2 от НК.

За извършеното от Ш. престъпление се предвижда наказание лишаване от свобода от една до три години и глоба.

Тъй като М.М.Ш. не е осъждан, не е освобождаван от наказателна отговорност и от престъплението няма причинени имуществени вреди, съдът приема, че са налице основанията за освобождаване на Ш. от наказателна отговорност и за налагане на административно наказание на основание чл.78а от НК. При определяне размера на глобата, съдът съобразява доброто процесуално поведение на обвиняемия, оказаното от него съдействие, тежкото му материално положение и обстоятелството, че искрено се разкайва и съжалява за извършеното.

На основание изложеното, съдът

Р Е Ш И :

НА ОСНОВАНИЕ чл.78а, ал.1 от НК ОСВОБОЖДАВА М.М.Ш., роден на *** г. в гр.Разград, с постоянен и настоящ адрес:***, с българско гражданство, със средно-специално образование, неженен, неосъждан, ЕГН **********, от наказателна отговорност за извършено деяние по чл.343в, ал.2 от НК за това, че на 08.03.2018 г., около 11.50 часа, на третокласен път ІІІ-301, между гр.Левски и с.Асеновци, управлявал МПС – лек автомобил „***”, с рег. №***, регистрация Великобритания, без свидетелство за управление на МПС, в едногодишен срок от наказването му по административен ред за същото деяние с Наказателно постановление № 16-1762-000084/10.01.2017 г. на Началник сектор към ОД на МВР Ловеч, сектор ПП - Ловеч, влязло в законна сила на 03.07.2017 г. и му НАЛАГА административно наказание ГЛОБА в размер на ХИЛЯДА ЛЕВА.

          РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ПОС в 15-дневен срок от днес.

 

                                                РАЙОНЕН СЪДИЯ: