РЕШЕНИЕ

№ ________

гр. ЛЕВСКИ, _04.10. 2018 год.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Районен съд гр. Левски, на _четвърти октомври, през две хиляди и осемнадесета година в открито съдебно заседание, в следния състав:

 

          ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТОЙКА МАНОЛОВА

                     ЧЛЕНОВЕ:                               

при секретаря _Ваня Димитрова, в присъствието на прокурора _Мая Тончева, като разгледа докладваното от съдия Манолова а.н.д. №_299_ по описа на съда за _2018 год., и на основание данните по делото и закона

 

Р Е Ш И:

 

ПРИЗНАВА обвиняемия Е.В.И., роден на ***г***, с постоянен и настоящ адрес:***, български гражданин, със средно образование, неженен, безработен, неосъждан, ЕГН **********,

за ВИНОВЕН

в това, че на неустановен ден в периода от месец април 2018г. до 21.06.2018г., в гр.Белене, обл.Плевен, в жилище, находящо се на адрес:***, засял и отглеждал 2 бр. растения от рода на конопа – растителна маса, представляваща коноп (марихуана) с общо тегло 62.535 грама, със съдържание на активен наркотично действащ компонент – тетрахидроканабинол – 0.44%, на обща стойност 375.21 лв. в нарушение на установените в Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите правила – чл.27, ал.1 от Закона, съгласно който забранява се засяването и отглеждането на територията на Република България на растения от рода на конопа със съдържание на тетрахидроканабинол над 0.2 тегловни процента, и чл.29 от същия закон, като случаят е маловажен –престъпление по чл.354в, ал.5, във вр. с ал.1 от НК.

ОСВОБОЖДАВА на основание чл.78а от НК обвиняемия Е.В.И. от НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ за извършеното от него престъпление по чл. 354в, ал.5, във вр. с ал.1 от НК, като му налага административно наказание ГЛОБА в размер на ХИЛЯДА ЛЕВА.

 

ОТНЕМА в полза на държавата вещественото доказателство: 62.335 гр. коноп, остатък от наркотично вещество, предаден с приемо – предавателен протокол.

Веществените доказателства: опаковки ХЕ №Н-212/02.07.2018г., поставени в полиетиленов плик, означен с №2 с надпис ”ВД” и опаковки към ХЕ №Н-212/02.07.2018г. на БНТЛ – ОДМВР – Плевен, запечатани със силиконов печат с надпис в него „105-РДВР-Плевен”, след влизане в законна сила на решението да останат към делото.

         

ОТНЕМА в полза на държавата веществените доказателства: пластмасови бутилки 7 бр. с различна големина с препарати за растения с надписи на тях, както следва: „Hesi Root Complex” – червен на цвят; „Supervit” – жълт етикет; „Hesi Phsphorus Plus” – син етикет; „Hesi Bloom Complex” – зелен етикет; „Hesi TNT Complex” – жълт етикет; „Hesi Poower Zyme” – кафеникав етикет; „Hesi Boos” – червен етикет, всички поставени в кафяв хартиен плик, затворен и запечатан с надпис на него „ВД №2 по ДП № ЗМ №63/21.06.2018г. по описа на РУ – Белене – 7 бр. пластмасови бутилки”.

-лампа 1 бр. с надпис „Water mark stuco”;

-рефлектор към който е прикачена лампа;

-трансформатор с надпис MST NSN 600W 230 V – 1 бр.

-таймер – 1 бр., всички поставени в кафяв кашон, затворен и запечатан с надпис на него „ВД №3 по ДП № ЗМ №63/21.06.2018г. по описа на РУ – Белене.

-вентилатор ELITE – 1 бр., поставен в кафяв хартиен плик, затворен и запечатан с надпис на него „ВД №4 по ДП № ЗМ №63/21.06.2018г. по описа на РУ – Белене – 1 бр. вентилатор.

ОСЪЖДА Е.В.И. със снета по делото самоличност да заплати направените деловодни разноски на досъдебното производство в размер на 151.07лв., от които 68.98 лв. за физико-химическа експертиза и 82.11 лв. за съдебно - ботаническа експертиза.

РЕШЕНИЕТО подлежи на жалба и протест пред ПОС в 15 – дневен срок от днес.

 

                                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: