РЕШЕНИЕ

 

гр. ЛЕВСКИ, _15.10._ 2018 г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

          Районен съд гр.Левски в съдебно заседание на _петнадесети октомври_ две хиляди и осемнадесета година в състав:

 

        ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПАЛМИРА АТАНАСОВА

      СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ:

 

при секретаря _Янка Димитрова_ и в присъствието на прокурора _  разгледа докладваното от съдия Атанасова а.н.д. №_308_ по описа на съда за _2018 г._, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

В Районен съд гр.Левски е постъпило постановление с предложение за освобождаване от наказателна отговорност и налагане на административно наказание по отношение на А.Й.Ф. ***, ЕГН **********, за извършено деяние по чл.345, ал.2, във връзка с ал.1 от НК за това, че на 17.07.2018 г., в гр.Левски, област Плевен, около 17.50 часа, по ул.„Христо Ботев”, пред дом № 34, е управлявал моторно превозно средство – лек автомобил ********* с номер на рама ************, без регистрационна табела, което не е регистрирано по надлежния ред – Съгласно Наредба № І-45 от 24.03.2000 г. за „Регистриране, отчет, пускане в движение и спиране на МПС и ремаркетата, теглени от тях” и чл.140, ал.1 от ЗДвП.

Защитникът на обвиняемия изразява становище, че са налице основанията за приложение на чл.78а от НК и моли да му се наложи минималното предвидено в закона наказание.

Обвиняемият не се явява в съдебно заседание.

Съдът, като прецени представените по делото доказателства, приема за установено следното:

         А.Й.Ф. е роден на *** ***, с постоянен и настоящ адрес:***, с българско гражданство, със средно професионално образование, женен, безработен,  неосъждан, ЕГН **********.

         Обвиняемият Ф. от 2007 г. живее и работи в Г. На 24.12.2015 г. закупил в Г. лек автомобил ************, който по-късно през 2017 г. докарал в Б. Оставил го в двора на дома си в гр.Л. и отново заминал за Г. На 03.07.2018 г. се прибрал в Б. и предприел действия по отремонтиране на автомобила. На 17.07.2018 г. управлявал автомобила, без да е регистриран в Б., като Ф. ясно съзнавал това обстоятелство. На същата дата при управление на автомобила, бил спрян за проверка от служител при РУ на МВР-Л., при която проверка било констатирано, че автомобилът не само не е с поставена регистрационна табела, но и не е регистриран по надлежния ред в Република Б. За установеното бил съставен АУАН.

Изложената по-горе фактическа обстановка се установява от пълните признания на обвиняемия и представените по делото писмени доказателства.

Предвид горното, съдът приема, че обвиняемият е осъществил от обективна и субективна страна престъпление по чл.345, ал.2, във връзка с ал.1 от НК.

За извършеното от Ф. престъпление се предвижда наказание лишаване от свобода до една година или глоба от петстотин до хиляда лева.

Тъй като А.Й.Ф. не е осъждан, не е освобождаван от наказателна отговорност и от престъплението няма причинени имуществени вреди, съдът приема, че са налице основанията за освобождаване на Ф. от наказателна отговорност и за налагане на административно наказание на основание чл.78а от НК.

На основание изложеното, съдът

 

Р Е Ш И :

 

НА ОСНОВАНИЕ чл.78а, ал.1 от НК ОСВОБОЖДАВА А.Й.Ф., роден на *** ***, с постоянен и настоящ адрес:***, с българско гражданство, със средно професионално образование, женен, безработен,  неосъждан, ЕГН **********, от наказателна отговорност за извършено деяние по чл.345, ал.2, във връзка с ал.1 от НК за това, че на 17.07.2018 г., в гр.Левски, област Плевен, около 17.50 часа, по ул.„Христо Ботев”, пред дом № 34, е управлявал моторно превозно средство – лек автомобил *********** с номер на рама ***********, без регистрационна табела, което не е регистрирано по надлежния ред – Съгласно Наредба № І-45 от 24.03.2000 г. за „Регистриране, отчет, пускане в движение и спиране на МПС и ремаркетата, теглени от тях” и чл.140, ал.1 от ЗДвП и му НАЛАГА административно наказание ГЛОБА в размер на ХИЛЯДА ЛЕВА.

         РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ПОС в 15-дневен срок от днес.

 

 

                                           РАЙОНЕН СЪДИЯ: