РЕШЕНИЕ

 

гр. ЛЕВСКИ, _29.10._ 2018 г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

          Районен съд гр.Левски в съдебно заседание на _двадесет и девети октомври_ две хиляди и осемнадесета година в състав:

 

        ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПАЛМИРА АТАНАСОВА

      СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ:

 

при секретаря _Янка Димитрова_ и в присъствието на прокурора _Чавдар Мънев  разгледа докладваното от съдия Атанасова а.н.д. №_348_ по описа на съда за _2018 г._, за да се произнесе, взе предвид следното:

В Районен съд гр.Левски е постъпило постановление с предложение за освобождаване от наказателна отговорност и налагане на административно наказание по отношение на Д.М.С. ***, ЕГН **********, за извършено деяние по чл.326, ал.1 от НК за това, че на 01.08.2018 г., около 22.25 часа в с.А., община Л., област П., е предала от телефонен номер ********** невярно повикване – съобщила чрез единен европейски номер за спешни повиквания – телефон 112 в дежурната при РУ гр.Л. към ОД на МВР гр.П., че група лица са дошли в нейния дом, находящ с в с.А., община Л., ул.**********, с два автомобила, влезли в двора, отвлекли дъщеря й Г.Д.Г., нанесли й побой и се оттеглили в неизвестна посока.

Представителят на Районна прокуратура гр.Л. поддържа изцяло внесеното постановление за освобождаване от наказателна отговорност. Счита, че от събраните по делото доказателства безспорно се установява вината на обвиняемата, че същата е осъществил състава на престъплението, за което е била  привлечена като обвиняема и че са налице предпоставките, визирани в чл.78а от НК. Пледира на обвиняемата да бъде наложено административно наказание.

Защитникът на обвиняемата изразява становище, че са налице основанията за приложение на чл.78а от НК и моли да й се наложи минималното предвидено в закона наказание.

Обвиняемата се явява в съдебно заседание, искрено съжалява и се разкайва за стореното.  

Съдът, като прецени представените по делото доказателства, приема за установено следното:

         Д.М.С. е родена на *** ***, с постоянен и настоящ адрес:***, с българско гражданство, без образование, омъжена, безработна,  неосъждана, ЕГН **********.

         На 01.08.2018 г. вечерта свидетелят И.Г, заедно със сина си П.Г., съпругата си Н.Г., дъщерята на сестра му, свидетелката Г.Г. и други техни роднини с два автомобила отишли в дома на обвиняемата в с.А., за да обсъдят желанието на Г. и П. да живеят заедно. След употреба на алкохол между двете фамилии възникнал скандал и свидетелят Г., с останалите спътници, заедно с Г. потеглили за гр.К. Г. Г. тръгнала с тях по собствено желание. Обвиняемата обаче афектирана от обстоятелството, че дъщеря й не пожелала да остане при нея, се обадила на телефон 112 и заявила, че група лица дошли в нейния дом, влезли в двора й, нанесли й побой и отвлекли дъщеря й Г. Г., след което се оттеглили в неизвестна посока. В 22.25 часа оперативен дежурен при РУ-Л. приел сигнала от телефон 112, подаден от обвиняемата. След приемане на сигнала, своевременно изпратил на място полицейските служители С. и Д. Последните посетили дома на С. и при разговор с нея, тя изменила първоначално дадената версия, като обяснила, че ако автомобилите бъдат засечени, дъщеря й щяла да каже, че се е качила доброволно. Впоследствие С. заявила пред служителите на РУ-Л., че сигналът, който е подала, е било лъжа от нейна страна, тъй като нито е била бита, нито е отвлечена дъщеря й, а го е направила, тъй като имала спор с роднините си.   

Изложената по-горе фактическа обстановка се установява от пълните признания на обвиняемата и представените по делото писмени доказателства.

Предвид горното, съдът приема, че обвиняемата е осъществила от обективна и субективна страна престъпление по чл.326, ал.1 от НК.

За извършеното от С. престъпление се предвижда наказание лишаване от свобода до две години.

Тъй като Д.М.С. не е осъждана, не е освобождавана от наказателна отговорност и от престъплението няма причинени имуществени вреди, съдът приема, че са налице основанията за освобождаване на С. от наказателна отговорност и за налагане на административно наказание на основание чл.78а от НК.

На основание изложеното, съдът

 

Р Е Ш И :

 

НА ОСНОВАНИЕ чл.78а, ал.1 от НК ОСВОБОЖДАВА Д.М.С., родена на *** ***, с постоянен и настоящ адрес:***, с българско гражданство, без образование, омъжена, безработна,  неосъждана, ЕГН **********, от наказателна отговорност за извършено деяние по чл.326, ал.1 от НК за това, че на 01.08.2018г., около 22.25 часа в с.А., община Л., област П., е предала от телефонен номер ******* невярно повикване – съобщила чрез единен европейски номер за спешни повиквания – телефон 112 в дежурната при РУ гр.Л. към ОД на МВР гр.П., че група лица са дошли в нейния дом, находящ с в с.А., община Л., ул.**********, с два автомобила, влезли в двора, отвлекли дъщеря й Г.Д.Г., нанесли й побой и се оттеглили в неизвестна посока и й НАЛАГА административно наказание ГЛОБА в размер на ХИЛЯДА ЛЕВА.

         РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ПОС в 15-дневен срок от днес.

 

 

                                           РАЙОНЕН СЪДИЯ: