Р Е Ш Е Н И Е

 

гр. Левски, 27.11.2018г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

РАЙОНЕН СЪД - гр.ЛЕВСКИ, III състав, в публично съдебно заседание на двадесет и седми ноември през две хиляди и осемнадесета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДЕСИСЛАВА НИКОЛАЕВА

 

при участието на секретаря Илияна Петрова и прокурора Мая Тончева, като  разгледа докладваното от съдия Николаева АНД №370 описа за 2018 год. и на основание данните по делото и закона,

 

Р Е Ш И:

 

ПРИЗНАВА обвиняемия В.М.К., роден на ***г***, българин, български гражданин, женен, със средно образование, пенсионер, с адрес:***, неосъждан, ЕГН:**********, за ВИНОВЕН в това, че на 20.07.2018г. в с.О., общ.Л., по ул.”***”, на кръстовище с ул.”***”, управлявал МПС – самоходно шаси *** с номер на рама ***, без регистрационна табела, което не е регистрирано по надлежния ред, съгласно чл.11, ал.1 от Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника /ЗРКЗГТ/ и съгласно чл.140, ал.1 от ЗДвП, поради което и на основание чл.345, ал.2, вр. ал.1 от НК, вр. с чл.78а от НК го ОСВОБОЖДАВА от НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ, като му налага административно наказание ГЛОБА в размер на 1000 /хиляда/ лева.

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване и протест пред Плевенски окръжен съд в 15 – дневен срок от днес.

На основание чл.310, ал.2, вр. чл.308, ал.1 от НПК съдът ОБЯВЯВА на страните, че мотивите ще бъдат изготвени в 15-дневен срок от днес.

 

 

                                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: