Р Е Ш Е Н И Е

 

гр. Левски, 11.12.2018г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

РАЙОНЕН СЪД - гр.ЛЕВСКИ, III състав, в публично съдебно заседание на единадесети декември през две хиляди и осемнадесета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДЕСИСЛАВА НИКОЛАЕВА

 

при участието на секретаря Илияна Петрова и прокурора Мая Тончева, като  разгледа докладваното от съдия Николаева АНД №393 описа за 2018 год. и на основание данните по делото и закона,

 

Р Е Ш И:

 

ПРИЗНАВА обвиняемия Н.И.Н., роден на ***г***, с постоянен и настоящ адрес:***, българин, с българско гражданство, със средно образование, неженен, неосъждан, работи като тракторист в ЧПТК „***”, с.***, ЕГН:**********, за ВИНОВЕН в това, че на 11.11.2018г., около 14:30 часа в с.***, общ.Л., обл.П., по ул.”***”, управлявал моторно превозно средство – мотопед „***”, без поставена рег.табела, с номер на рама:***, което не е регистрирано по надлежния ред – съгласно чл.140, ал.1, пр.1 от Закона за движение по пътищата и Наредба №1-45 от 24.03.2000г. за Регистриране, отчет, пускане в движение и спиране на МПС и ремаркета теглени от тях , поради което и на основание чл.345, ал.2, вр. ал.1 от НК, вр. с чл.78а от НК го ОСВОБОЖДАВА от НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ, като му налага административно наказание ГЛОБА в размер на 1000 /хиляда/ лева.

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване и протест пред Плевенски окръжен съд в 15 – дневен срок от днес.

На основание чл.310 ал.2, вр. чл.308, ал.1 от НПК съдът ОБЯВЯВА на страните, че мотивите ще бъдат изготвени в 15-дневен срок от днес.

 

 

                                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: