Р Е Ш Е Н И Е

 

гр. ЛЕВСКИ,   25.12.  2018 г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

       

Районен съд гр.Левски в съдебно заседание на _двадесет и пети декември_ две хиляди и осемнадесета година в състав:

                                 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:ПАЛМИРА АТАНАСОВА

СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ:

                           ЧЛЕНОВЕ:

 

при секретаря _Ваня Димитрова и в присъствието на прокурора __, като разгледа докладваното от съдия Атанасова а.н.д. №_445_ по описа за _2018_ год., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

        В Районен съд Левски е постъпила преписка по съставен акт за констатиране на дребно хулиганство против Р.Й.А., ЕГН **********,***, за това, че на 25.12.2018 г. в гр.Левски, в Общинска болница, в 06.35 часа е  нарушил обществения ред, изразяващо се в употреба на ругатни и други неприлични изрази на публично място, в оскърбително отношение и държание към В. О. Г. от гр.Л. и към полицай Д.А. П. в качеството му на орган на властта мл.инспектор в РУ – Левски – деяние, което поради своята по – ниска степен на обществена опасност не представлява престъпление по чл.325 от НК, а нарушение по чл.1 от УБДХ.

        Нарушителят е доведен в съдебно заседание и изслушан.

В съдебно заседание е разпитан като свидетел актосъставителят – младши полицейски инспектор П. П.

Съдът, като прецени събраните по делото доказателства и материалите приложени към преписката, приема за установено следното:

        На 25.12.2018 г. рано сутринта Р.Й.А. след употреба на алкохол посетил приятелката си В. О. Г. на работното й място в Общинска болница гр.Левски. Там във фоайето на болницата двамата се скарали, след което А. започнал да я обижда, като я нарекъл „овца”, „мърша”, „боклук” и започнал да я дърпа за косите. Служители от Общинска болница гр.Левски видели случващото се и сигнализирали органите на полицията. При идването на полицая Д. А. П. – мл. инспектор в РУ – Левски, Р.А. реагирал агресивно и не изпълнил отправеното му устно разпореждане да спре своите действия по отношение на В. Г.. А. запитал полицая „какви сте ви, бе” и им казал да се махат. наложило се да бъде употребена физическа сила от страна на полицейския инспектор.

Видно от представената докладна записка към преписката е, че А. не преставал да буйства и във видимо не трезво състояние, като лъхал на алкохол. След поставяне на белезниците А. ***.

        Нарушителят дава обяснения, съжалява и се разкайва за стореното.

        Описаната по-горе фактическа обстановка се установява от показанията на разпитания по делото свидетел и представената преписка.

Показанията на свидетеля кореспондират с писмените сведения на свидетелите и с признанията на нарушителя.

Предвид представените по делото доказателства, съдът приема, че правилно и законосъобразно е съставен Акт за констатиране на дребно хулиганство по отношение на Р.Й.А..

С оглед на събраните по делото доказателства, съдът намира за установено, че нарушителят А. ***, с действията си е нарушил обществения ред и спокойствие, но поради своята по-ниска степен на обществена опасност, извършеното от А. не представлява престъпление по чл.325 от НК.

Видно от заявеното от нарушителя е, че същият е бил в нетрезво състояние, което е повлияло на действията му.

        За извършения акт на дребно хулиганство следва А. да бъде наказан по реда на УБДХ.

        Предвид изложеното, съдът счита, че на основание чл.6, ал.1, б.”а” във връзка с чл.1 от УБДХ на Р.Й.А. следва да бъде наложено административно наказание „глоба” в полза на държавата в размер на 500 лв.

        На основание изложеното, съдът

 

Р Е Ш И:

 

        НА ОСНОВАНИЕ чл.6, ал.1, б.„а” във връзка с чл.1 от УБДХ НАЛАГА административно наказание на Р.Й.А., ЕГН **********,***, ГЛОБА в полза на държавата в размер на ПЕТСТОТИН ЛЕВА.

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ПОС в срок до 24 часа от постановяването му на касационните основания, предвидени в НПК.

В случай на обжалване НАСРОЧВА делото пред Плевенски ОС на 27.12.2018 г. от 14.00 часа, за когато нарушителят е уведомен, ДА СЕ УВЕДОМИ Районна прокуратура гр.Левски.

 

 

                                                 РАЙОНЕН СЪДИЯ: