П Р И С Ъ Д А

 

гр. Левски, 02.10.2018г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

РАЙОНЕН СЪД - гр.ЛЕВСКИ, III състав, в публично съдебно заседание на втори октомври през две хиляди и осемнадесета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДЕСИСЛАВА НИКОЛАЕВА

 

             СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ 1. С.Т.

 

  2. А.И.

 

при участието на секретаря Илияна Петрова и прокурора Мая Тончева­, като  разгледа докладваното от съдия Николаева НОХД №318 описа за 2018 год. и на основание данните по делото и закона,

 

П Р И С Ъ Д И:

 

ПРИЗНАВА подсъдимия С.Д.С., роден на ***г***, с постоянен адрес:***, с настоящ адрес:***, българин, български гражданин, с висше образование, безработен, разведен, осъждан, ЕГН:**********, за ВИНОВЕН в това, че на неустановена дата в периода от 23.07.2018г. до 13.09.2018г., в с.Б., обл.П., в жилищен дом, находящ се на ул.“****, сам осъществил неправомерно присъединяване към електроразпределителната мрежа, посредством директно присъединяване по механичен способ на проводник от входяща фазова клема на главен предпазител към изходяща клема на предпазител след СТИ /средство за техническо измерване/, при което не се отчита количеството ток, преминаващо по тази линия, с което създал условия за непълно отчитане на потребената електрическа енергия, поради което на основание чл.234в, ал.1 от НК, във връзка с чл.55, ал.1, т.2, б. ”б” от НК го ОСЪЖДА на наказание ПРОБАЦИЯ, със следните ПРОБАЦИОННИ МЕРКИ:

- задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от  ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА, при периодичност за явяване и подписване на подсъдимия пред пробационен служител – два пъти седмично;

- и задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА.

На основание чл.55, ал.3 от НК НЕ НАЛАГА на подсъдимия С.Д.С. предвиденото в чл.234в, ал.1 от НК кумулативно наказание „Глоба”, което законът предвижда наред с наказанието „Лишаване от свобода”.

ПРИЗНАВА подсъдимия ЗА НЕВИНОВЕН в това да е извършил деянието при условията на повторност /след като е осъден със Споразумение №33/02.08.2018г. по НОХД №241/2018г. по описа на РС-Левски, влязло в законна сила на 02.08.2018г. за престъпление по чл.234в, ал.1 от НК/, поради което и на основание чл.304 от НПК го ОПРАВДАВА по първоначално повдигнатото му обвинение за престъпление по чл.234в, ал.2, вр. с ал.1, вр. с чл.28, ал.1 от НК.

ОТНЕМА на основание чл.53, ал.1, б. "а" от НК в полза на Държавата веществените доказателства: 1 брой парче кабел 1,5 кв. бял на цвят – 21 см., което след влизане в сила на присъдата в сила да се унищожи, като вещ без стойност.

ОСЪЖДА подсъдимия С.Д.С., със снета по делото самоличност, да заплати на основание чл.189, ал. 3 от НПК в полза на Държавата, по сметка на ОДМВР – Плевен, направените на досъдебното производство разноски за възнаграждение на вещо лице в размер на 64,52 лв.

ПРИСЪДАТА подлежи на обжалване и протестиране пред Плевенски окръжен съд в 15-дневен срок от днес.

На основание чл.310 ал.2, вр. чл.359, ал.1 от НПК съдът ОБЯВЯВА на страните, че мотивите ще бъдат изготвени в 7-дневен срок от днес.

 

 

                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ 1.

 

                                       

                                         2.