ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

гр. Л., 27.09.2018г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

РАЙОНЕН СЪД - гр.Л., III състав, в публично съдебно заседание на двадесет и седми септември през две хиляди и осемнадесета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДЕСИСЛАВА НИКОЛАЕВА

 

при участието на секретаря Илияна Петрова и прокурора Мая Тончева­­, като  разгледа докладваното от съдия Николаева ЧНД №309 описа за 2018 год. и на основание данните по делото и закона, за да се произнесе взе предвид следното:

 

         Производството е по реда на чл.432, ал.2 от НПК.

………………………………………………………………………………………………

Водим от всичко гореизложено съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ИЗМЕНЯ наложената по отношение на И.А.П. с адрес ***, ЕГН **********, страдащ от "Параноидна шизофрения. Пристъпно прогредиентен ход на протичане" принудителна медицинска мярка по чл.89 б." а" НК – предаден на неговия баща А.И.П., който да осъществява грижите и наблюдението по отношение лечението му, в принудителната медицинска мярка по чл.89, б."б" НК - "принудително лекуване в обикновено психо-неврологично заведение" – ДПБ гр.Л. за срок от 6 /шест/ месеца.

Определението подлежи на обжалване и протестиране пред Окръжен съд – Плевен в 7 /седем/ дневен срок от днес.

 

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: