ПРОТОКОЛ

                                                            

гр. ЛЕВСКИ,   29.10._ 2018 г.

Районен съд гр.Левски в публично съдебно заседание на _двадесет и девети октомври_ 2018 г. в състав:

 

   Председател: ПАЛМИРА АТАНАСОВА

        Съдебни заседатели:

 

при участието на секретаря _Янка Димитрова_ и прокурора _Мая Тончева  сложи за разглеждане _н.о.х._ дело № ­­ 325  по описа  за _2018_ год., докладвано от съдия _Атанасова_

На именното повикване в _11.50_ часа се явиха:

ЗА РАЙОННА ПРОКУРАТУРА гр.ЛЕВСКИ – явява се прокурор Мая Тончева.

ПОДСЪДИМИЯТ М.С.К. – лично и с адвокат Ж.Н. с пълномощно към досъдебното производство.

 

ПО ДАВАНЕ ХОД НА ДЕЛОТО:

ПРОКУРОРЪТ – Уважаема госпожо председател, моля да се даде ход на делото.

АДВОКАТ Н. – Уважаема госпожо председател, няма пречка за даване ход на делото.

ПОДСЪДИМИЯТ – Съгласен съм с казаното от адвоката ми.

 

Съдът намира, че няма пречка да бъде даден ход на делото в дн.с.з., поради което

ОПРЕДЕЛИ:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

 

СНЕ СЕ САМОЛИЧНОСТТА НА ПОДСЪДИМИЯ:

М.С.К. роден на *** ***, с постоянен и настоящ адрес:***, с българско гражданство, със средно образование, неженен, земеделски производител, неосъждан, ЕГН **********.

 

На страните се разясняват правата по чл.274 и чл.275 от НПК.

ПРОКУРОРЪТ – Госпожо председател, отвод на състава на съда не правим. Нови искания нямаме. Постигнали сме споразумение със защитата на подсъдимия, както и с подсъдимия, което ще изложим пред Вас.

АДВОКАТ Н. – Отводи не правим. Искания по реда на съдебното следствие нямаме. Постигнали сме споразумение, моля да ни предоставите възможност да го изложим пред съда.  

ПОДСЪДИМИЯТ М.К. – Отводи не правя. Нямам искания. Съгласен съм с казаното от адвоката ми. Желая да сключим споразумение с РП-Левски.

 

        Съдът

ОПРЕДЕЛИ:

 

ОТКРИВА СЪДЕБНОТО СЛЕДСТВИЕ

 

        СЪДЕБНОТО СЛЕДСТВИЕ ЗАПОЧНА с прочитане на обвинителния акт от прокурора.

 

ПОДСЪДИМИЯТ  – Получил съм препис от обвинителния акт и от разпореждането за предаване на съд. Разбирам обвинението.

 

        Съдът

ОПРЕДЕЛИ:

ДАВА възможност на страните да сключат споразумение.

 

ПРОКУРОРЪТ – Между страните е постигнато споразумение в следния смисъл:

ПОДСЪДИМИЯТ М.С.К., ЕГН **********, се признава за ВИНОВЕН за това, че на 19.07.2018г., около 21.30 часа, в гр.Белене, по ул.„Васил Левски” управлявал моторно превозно средство – лек автомобил марка ********* с рег.№ **********, след употреба на наркотично вещество – тетрахидроканабинол, установено по надлежния ред.

Налице е извършено деяние. Деянието е извършено от подсъдимия М.С.К.. Извършено е виновно, при форма на вината евентуален умисъл.

Деянието съставлява престъпление по престъпление по чл.343б, ал.3 от НК.

С деянието не са причинени имуществени вреди.

За извършеното престъпление на М.С.К. се НАЛАГА наказание на основание чл.343б, ал.3 от НК, във във връзка с чл.55, ал.1, т.1 от НК ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА.

НА ОСНОВАНИЕ чл.66, ал.1 от НК наложеното наказание лишаване от свобода за срок от шест месеца се отлага за срок от ТРИ ГОДИНИ.

НА ОСНОВАНИЕ чл.67, ал.1 от НК възпитателнити грижи за условно осъдения през изпитателния срок се възлагат на служител от РУМВР гр.Белене, отговарящ за района на местоживеене на М.С.К.. 

НА ОСНОВАНИЕ чл.55, ал.3 от НК НЕ СЕ НАЛАГА по-лекото наказание глоба, което законът предвижда, наред с наказанието лишаване от свобода.

НА ОСНОВАНИЕ чл.343г, във връзка с чл.343б, ал.3, във връзка с чл.37, ал.1, т.7 от НК се ЛИШАВА подсъдимият М.С.К. от правото да управлява МПС за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА, считано от датата на фактическото отнемане на свидетелството за управление – 19.07.2018 г.

Направените разноски на досъдебното производство в размер на 121 лв. СЕ ВЪЗЛАГАТ за заплащане на М.С.К..

        Вещественото доказателство: 1 брой запечатан с телбод наркополеви тест ******* с № *********, след влизане в сила на споразумението да се унищожи.

       

АДВОКАТ Н. – Съгласни сме с изложеното споразумение.

 

ПОДСЪДИМИЯТ – Съгласен съм.

 

ПРОКУРОРЪТ – Моля да бъде одобрено изложеното пред Вас споразумение, същото не противоречи на закона и морала. 

 

АДВОКАТ Н. – Моля да бъде одобрено изложеното споразумение, същото не противоречи на закона и морала. 

ПОДСЪДИМИЯТ – Съгласен съм с изложеното споразумение. Декларирам, че се отказвам от съдебно разглеждане на делото по общия ред. Разбирам обвинението, за което сключихме споразумение. Признавам се за виновен. Разбирам последиците от споразумението. Съгласен съм с тях. Доброволно подписвам споразумението.

 

 

ПРОКУРОР:                ЗАЩИТНИК:                ПОДСЪДИМ:

(М.Тончева)                       (адв.Ж.Н.)                        (М.К.)

 

 

Съдът намира, че така постигнатото споразумение между страните е пълно и не следва да бъдат внасяни промени в него, поради което

ОПРЕДЕЛИ:

ВПИСВА  в съдебния протокол съдържанието на окончателното споразумение, постигнато по н.о.х.д. №325/2018г. по описа на РС-Левски (досъдебно производство № ЗМ-71/2018 г. по описа на РУМВР-Белене, пр.пр. № 676/2018 г. по описа на РП-Левски) между РП-Левски, подсъдимия М.С.К., ЕГН **********, и защитника му адвокат Ж.Н. ***, в следния смисъл:

ПОДСЪДИМИЯТ М.С.К., ЕГН **********, се признава за ВИНОВЕН за това, че на 19.07.2018г., около 21.30 часа, в гр.Белене, по ул.„Васил Левски” управлявал моторно превозно средство – лек автомобил марка ********* с рег.№ ************, след употреба на наркотично вещество – тетрахидроканабинол, установено по надлежния ред.

Налице е извършено деяние. Деянието е извършено от подсъдимия М.С.К.. Извършено е виновно, при форма на вината евентуален умисъл.

Деянието съставлява престъпление по престъпление по чл.343б, ал.3 от НК.

С деянието не са причинени имуществени вреди.

За извършеното престъпление на М.С.К. се НАЛАГА наказание на основание чл.343б, ал.3 от НК, във във връзка с чл.55, ал.1, т.1 от НК ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА.

НА ОСНОВАНИЕ чл.66, ал.1 от НК наложеното наказание лишаване от свобода за срок от шест месеца се отлага за срок от ТРИ ГОДИНИ.

НА ОСНОВАНИЕ чл.67, ал.1 от НК възпитателнити грижи за условно осъдения през изпитателния срок се възлагат на служител от РУМВР гр.Белене, отговарящ за района на местоживеене на М.С.К.. 

НА ОСНОВАНИЕ чл.55, ал.3 от НК НЕ СЕ НАЛАГА по-лекото наказание глоба, което законът предвижда, наред с наказанието лишаване от свобода.

НА ОСНОВАНИЕ чл.343г, във връзка с чл.343б, ал.3, във връзка с чл.37, ал.1, т.7 от НК се ЛИШАВА подсъдимият М.С.К. от правото да управлява МПС за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА, считано от датата на фактическото отнемане на свидетелството за управление – 19.07.2018 г.

Направените разноски на досъдебното производство в размер на 121 лв. СЕ ВЪЗЛАГАТ за заплащане на М.С.К..

        Вещественото доказателство: 1 брой запечатан с телбод наркополеви тест ********** с № **********, след влизане в сила на споразумението да се унищожи.

       

 

ПРОКУРОР:                ЗАЩИТНИК:                ПОДСЪДИМ:

(М.Тончева)                       (адв.Ж.Н.)                        (М.К.)

 

 

Съдът намира, че постигнатото между страните споразумение не противоречи на закона и морала, и следва да бъде одобрено, поради което

ОПРЕДЕЛИ:

 

        НА ОСНОВАНИЕ чл.384 от НПК ОДОБРЯВА постигнатото споразумение н.о.х.д. №325/2018г. по описа на РС-Левски (досъдебно производство № ЗМ-71/2018 г. по описа на РУМВР-Белене, пр.пр. № 676/2018 г. по описа на РП-Левски) между РП-Левски, подсъдимия М.С.К., ЕГН **********, и защитника му адвокат Ж.Н. ***.

ПРЕКРАТЯВА на основание чл.24, ал.3 от НПК наказателното производство по н.о.х.д. № 325/2018 г. по описа на РС-Левски.

        ОПРЕДЕЛЕНИЕТО на съда е окончателно и не подлежи на жалба и протест.

 

          Протоколът е написан в с.з., което приключи в 12.00 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: