ПРОТОКОЛ

                                                            

гр. ЛЕВСКИ,   12.11._ 2018 г.

Районен съд гр.Левски в публично съдебно заседание на _дванадесети ноември_ 2018 г. в състав:

 

   Председател: ПАЛМИРА АТАНАСОВА

        Съдебни заседатели:

 

при участието на секретаря _Янка Димитрова_ и прокурора _Мая Тончева  сложи за разглеждане _н.о.х._ дело № ­­ 347  по описа  за _2018_ год., докладвано от съдия _Атанасова_

На именното повикване в _11.40_ часа се явиха:

ЗА РАЙОННА ПРОКУРАТУРА гр.ЛЕВСКИ – явява се прокурор Мая Тончева.

ПОДСЪДИМИЯТ Р.А.Д. – лично и с адвокат П. с пълномощно към досъдебното производство.

 

ПО ДАВАНЕ ХОД НА ДЕЛОТО:

ПРОКУРОРЪТ – Уважаема госпожо председател, моля да се даде ход на делото.

АДВОКАТ П. – Уважаема госпожо председател, няма пречка за даване ход на делото.

ПОДСЪДИМИЯТ – Съгласен съм с казаното от адвоката ми.

 

Съдът намира, че няма пречка да бъде даден ход на делото в дн.с.з., поради което

ОПРЕДЕЛИ:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

 

СНЕ СЕ САМОЛИЧНОСТТА НА ПОДСЪДИМИЯ:

Р.А.Д. роден на *** ***, с постоянен и настоящ адрес:***, с българско гражданство, с основно образование, женен, пенсионер, осъждан, ЕГН **********.

 

На страните се разясняват правата по чл.274 и чл.275 от НПК.

ПРОКУРОРЪТ – Госпожо председател, отвод на състава на съда не правим. Нови искания нямаме. Постигнали сме споразумение със защитата на подсъдимия, както и с подсъдимия, което ще изложим пред Вас.

АДВОКАТ П. – Отводи не правим. Искания по реда на съдебното следствие нямаме. Постигнали сме споразумение, моля да ни предоставите възможност да го изложим пред съда.  

ПОДСЪДИМИЯТ Р.Д. – Отводи не правя. Нямам искания. Съгласен съм с казаното от адвоката ми. Желая да сключим споразумение с РП-Левски.

 

        Съдът

ОПРЕДЕЛИ:

 

ОТКРИВА СЪДЕБНОТО СЛЕДСТВИЕ

 

        СЪДЕБНОТО СЛЕДСТВИЕ ЗАПОЧНА с прочитане на обвинителния акт от прокурора.

 

ПОДСЪДИМИЯТ  – Получил съм препис от обвинителния акт и от разпореждането за предаване на съд. Разбирам обвинението.

 

        Съдът

ОПРЕДЕЛИ:

ДАВА възможност на страните да сключат споразумение.

 

ПРОКУРОРЪТ – Между страните е постигнато споразумение в следния смисъл:

ПОДСЪДИМИЯТ Р.А.Д., ЕГН **********, се признава за ВИНОВЕН за това, че на 20.06.2018г., около 14.26 часа, в гр.Левски управлявал моторно превозно средство – лек автомобил марка ************* с рег. номер *******, с концентрация на алкохол в кръвта над 0,5 на хиляда, а именно – 1,17 на хиляда, установено по надлежния ред, след като е осъден с влязла в сила на 20.06.2017г. присъда № 27/13.06.2017 г. на РС-Левски по н.о.х.д. № 204/2017г. на РС-Левски за извършено престъпление по чл.343б, ал.1 от НК.

 Налице е извършено деяние. Деянието е извършено от подсъдимия Р.А.Д.. Извършено е виновно, при форма на вината евентуален умисъл.

 

Деянието съставлява престъпление по престъпление по чл.343б, ал.2, във връзка с ал.1 от НК.

 

С деянието не са причинени имуществени вреди.

 

За извършеното престъпление на Р.А.Д., ЕГН **********, се НАЛАГА наказание на основание чл.343б, ал.2, във връзка с ал.1 от НК, във във връзка с чл.55, ал.1, т.1 от НК ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ПЕТ МЕСЕЦА при първоначален ОБЩ режим на изтърпяване. 

 

НА ОСНОВАНИЕ чл.55, ал.3 от НК НЕ СЕ НАЛАГА по-лекото наказание глоба, което законът предвижда, наред с наказанието лишаване от свобода.

 

НА ОСНОВАНИЕ чл.343г, във връзка с чл.343б, ал.2, във връзка с ал.1, във връзка с чл.37, ал.1, т.7 от НК се ЛИШАВА подсъдимият Р.А.Д. от право да управлява МПС за срок от ЕДНА ГОДИНА, считано от датата на фактическото отнемане на свидетелството за управление – 20.06.2018 г.

 

Направените разноски на досъдебното производство в размер на 219,22 лв. СЕ ВЪЗЛАГАТ за заплащане на Р.А.Д..

 

АДВОКАТ П. – Съгласни сме с изложеното споразумение.

 

ПОДСЪДИМИЯТ – Съгласен съм.

 

 

ПРОКУРОРЪТ – Моля да бъде одобрено изложеното пред Вас споразумение, същото не противоречи на закона и морала. 

АДВОКАТ П. – Моля да бъде одобрено изложеното споразумение, същото не противоречи на закона и морала. 

ПОДСЪДИМИЯТ – Съгласен съм с изложеното споразумение. Декларирам, че се отказвам от съдебно разглеждане на делото по общия ред.

        Разбирам обвинението, за което сключихме споразумение. Признавам се за виновен. Разбирам последиците от споразумението. Съгласен съм с тях. Доброволно подписвам споразумението.

 

 

ПРОКУРОР:                ЗАЩИТНИК:                ПОДСЪДИМ:

(М.Тончева)                       (адв.П.)                                    (Р. А.Д.)

 

 

Съдът намира, че така постигнатото споразумение между страните е пълно и не следва да бъдат внасяни промени в него, поради което

ОПРЕДЕЛИ:

ВПИСВА  в съдебния протокол съдържанието на окончателното споразумение, постигнато по н.о.х.д. №347/2018г. по описа на РС-Левски (досъдебно производство № ЗМ-103/2018г. по описа на РУМВР-Левски, пр.пр. № 554/2018 г. по описа на РП-Левски) между РП-Левски, подсъдимия Р.А.Д., ЕГН **********, и защитника му адвокат В.П. ***, в следния смисъл:

ПОДСЪДИМИЯТ Р.А.Д., ЕГН **********, се признава за ВИНОВЕН за това, че на 20.06.2018г., около 14.26 часа, в гр.Левски управлявал моторно превозно средство – лек автомобил марка ********** с рег. номер **********, с концентрация на алкохол в кръвта над 0,5 на хиляда, а именно – 1,17 на хиляда, установено по надлежния ред, след като е осъден с влязла в сила на 20.06.2017г. присъда № 27/13.06.2017 г. на РС-Левски по н.о.х.д. № 204/2017г. на РС-Левски за извършено престъпление по чл.343б, ал.1 от НК.

 Налице е извършено деяние. Деянието е извършено от подсъдимия Р.А.Д.. Извършено е виновно, при форма на вината евентуален умисъл.

 

Деянието съставлява престъпление по престъпление по чл.343б, ал.2, във връзка с ал.1 от НК.

 

С деянието не са причинени имуществени вреди.

 

За извършеното престъпление на Р.А.Д., ЕГН **********, се НАЛАГА наказание на основание чл.343б, ал.2, във връзка с ал.1 от НК, във във връзка с чл.55, ал.1, т.1 от НК ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ПЕТ МЕСЕЦА при първоначален ОБЩ режим на изтърпяване. 

 

НА ОСНОВАНИЕ чл.55, ал.3 от НК НЕ СЕ НАЛАГА по-лекото наказание глоба, което законът предвижда, наред с наказанието лишаване от свобода.

 

НА ОСНОВАНИЕ чл.343г, във връзка с чл.343б, ал.2, във връзка с ал.1, във връзка с чл.37, ал.1, т.7 от НК се ЛИШАВА подсъдимият Р.А.Д. от право да управлява МПС за срок от ЕДНА ГОДИНА, считано от датата на фактическото отнемане на свидетелството за управление – 20.06.2018 г.

 

Направените разноски на досъдебното производство в размер на 219,22 лв. СЕ ВЪЗЛАГАТ за заплащане на Р.А.Д..

 

 

ПРОКУРОР:                ЗАЩИТНИК:                ПОДСЪДИМ:

(М.Тончева)                       (адв.П.)                                   (Р. А.Д.)

 

 

Съдът намира, че постигнатото между страните споразумение не противоречи на закона и морала, и следва да бъде одобрено, поради което

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

        НА ОСНОВАНИЕ чл.384 от НПК ОДОБРЯВА постигнатото споразумение н.о.х.д. №347/2018г. по описа на РС-Левски (досъдебно производство № ЗМ-103/2018 г. по описа на РУМВР-Левски, пр.пр. № 554/2018 г. по описа на РП-Левски) между РП-Левски, подсъдимия Р.А.Д., ЕГН **********, и защитника му адвокат В.П. ***.

ПРЕКРАТЯВА на основание чл.24, ал.3 от НПК наказателното производство по н.о.х.д. № 347/2018 г. по описа на РС-Левски.

        ОПРЕДЕЛЕНИЕТО на съда е окончателно и не подлежи на жалба и протест.

 

          Протоколът е написан в с.з., което приключи в 11.50 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: