ПРОТОКОЛ

 

гр. ЛЕВСКИ,   05.11._ 2018 г.

 

Районен съд гр.Левски в публично съдебно заседание на _пети ноември_ 2018 г. в състав:

 

  Председател: ПАЛМИРА АТАНАСОВА

        Съдебни заседатели:

 

при участието на секретаря _Янка Димитрова_ и прокурора _Чавдар Мънев  сложи за разглеждане _н.о.х._ дело № ­­_355  по описа  за _2018_ год., докладвано от съдия _Атанасова

На именното повикване в  10.00_ часа се явиха:

ЗА РАЙОННА ПРОКУРАТУРА гр.ЛЕВСКИ – явява се  районен прокурор Чавдар Мънев.

ПОДСЪДИМИЯТ Р.М.А. – явява се лично.

ЯВЯВА СЕ адвокат А.А. ***, назначен като служебен защитник на подсъдимия на досъдебното производство.  

 

ПО ДАВАНЕ ХОД НА ДЕЛОТО:

ПРОКУРОРЪТ – Да се даде ход на делото.

ПОДСЪДИМИЯТ – Да се гледа делото. Съгласна съм адвокат А. да ме защитава.

АДВОКАТ А. – Запознат съм с материалите по делото и съм съгласен да поема защитата. Да се даде ход на делото.

 

         Съдът намира, че няма пречка да бъде даден ход на делото в днешно с.з. Следва да бъде назначен като служебен защитник на подсъдимата в настоящото съдебно производство адвокат А.А. от Плевенска АК, поради което

 

ОПРЕДЕЛИ:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

         НАЗНАЧАВА на основание чл.384, ал.2 от НПК служебен защитник на подсъдимия Р.М.А., ЕГН **********, адвокат А.А. от Плевенска адвокатска колегия.

 

СНЕ СЕ САМОЛИЧНОСТТА НА ПОДСЪДИМИЯ:

Р.М.А. – роден на ***г***, с постоянен и настоящ адрес:***, с българско гражданство, с начално образование, безработен, неженен, осъждан, ЕГН **********.

 

На страните се разясняват правата по чл.274 и чл.275 от НПК.

 

ПРОКУРОРЪТ Не правим отводи на съдебния състав и секретаря. Нямам искания. Представили сме споразумение. Моля споразумението да бъде утвърдено, с произтичащите от това законови последици.

АДВОКАТ А. – Не правим отводи на съдебния състав. Няма да сочим нови доказателства. Постигнали сме споразумение с Районна прокуратура гр.Левски.

ПОДСЪДИМИЯТ – Не правя отводи, нямам нови искания. Разбирам обвинението, за което сключихме споразумение. Признавам се за виновен. Разбирам последиците от споразумението. Съгласен съм с тях. Доброволно подписах споразумението. Декларирам, че се отказвам  от разглеждане на делото по общия ред.

 

          Съдът намира, че така постигнатото между страните споразумение е пълно и не следва да бъдат внасяни промени в него, поради което

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

          ВПИСВА в съдебния протокол съдържанието на окончателното споразумение, постигнато по н.о.х.д. №355/2018г. по описа на РС-Левски (досъдебно производство № ЗМ-246/2017 г. по описа на РУМВР гр.Левски, пр.пр. №1026/2017 г. по описа на РП-Левски) между Районна прокуратура гр.Левски, Р.М.А., ЕГН **********, и защитника му адвокат А.А. от Плевенска АК, съгласно което:

Подсъдимият Р.М.А., ЕГН **********, се признава за ВИНОВЕН в това, че на неустановена дата за времето от 18.07.2017 г. до 11.08.2017 г. в гр.Левски, област Плевен, противозаконно присвоил (като се разпоредил) чужда движима вещ – лек автомобил марка *********** с рег. № ********, с № на рама ************** на стойност 1191,00 лв., собственост на Д.Д.Ц. от гр.Л., която вещ владеел. 

Налице е извършено деяние. Деянието е извършено от Р.М.А., ЕГН **********. Извършено е виновно, при форма на вината – пряк умисъл.

Деянието съставлява престъпление по смисъла на чл.206, ал.1 от НК на Република България.

За извършеното престъпление на Р.М.А., ЕГН **********, се НАЛАГА наказание на основание чл.206, ал.1 от НК, във връзка с чл.55, ал.1, т.1 от НК – ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА.

НА ОСНОВАНИЕ чл.66, ал.1 от НК се ОТЛАГА изпълнението на наложеното наказание за срок от ТРИ ГОДИНИ.

НА ОСНОВАНИЕ чл.67, ал.2 от НК през изпитателния срок ВЪЗЛАГА възпитателните грижи за условно осъдения Р.М.А. ***, отговарящ за района по местоживеенето му.

Причинените от престъплението имуществени вреди са възстановени.

Веществените доказателства, съдържащи се в 1 брой папка на ASSET INSURANCE: 1 брой малък талон за лек автомобил ******** на името на Д.Д.Ц.; 6 броя талони за отстъпка на Газпром; 1 брой бар код на винетен стикер; 1 брой фискален бон за винетен стикер 2017г.; 2 броя рекламни стикери на ASSET INSURANCE; 1 брой удостоверение за техническа изправност; 1 брой разписка от ММ експрес; 1 брой книжка на Виваком; 1 брой фактура от Спектор АД; 2 броя вносни бележки до ЦКБ; 1 брой застрахователна полица № ********** на ASSET INSURANCE; 1 брой застрахователна полица – гражданска отговорност на лек автомобил **********; 2 броя двустранни протоколи за ПТП и 1 брой договор на Виваком – да се върнат на собственика Д.Д.Ц. от гр.Л., след влизане в сила на споразумението.

Направените разноски на досъдебното производство в размер на 52,90 лв. СЕ ВЪЗЛАГАТ за заплащане на подсъдимия Р.М.А..

 

ПРОКУРОР:            

(Чавдар Мънев)               

 

ЗАЩИТНИК:               

(адв.А.А.)

 

ПОДСЪДИМ: 

(Р.М.А.)

 

 

         Съдът намира, че постигнатото между страните споразумение не противоречи на закона и морала и следва да бъде одобрено.

Предвид изложеното, съдът

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

         НА ОСНОВАНИЕ чл.382 от НПК ОДОБРЯВА постигнатото споразумение по н.о.х.д. № 355/2018 г. по описа на РС-Левски (досъдебно производство № ЗМ-246/2017 г. по описа на РУМВР гр.Левски, пр.пр. № 1026/2017 г. по описа на РП-Левски) между Районна прокуратура гр.Левски, Р.М.А., ЕГН **********, и защитника му адвокат А.А. от Плевенска АК.

         НА ОСНОВАНИЕ чл.24, ал.3 от НПК ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по н.о.х.д. № 355/2018 г. по описа на РС-Левски.

         ОПРЕДЕЛЕНИЕТО на съда е окончателно и не подлежи на жалба и протест.

         

Протоколът е написан в с.з., което приключи в 10.15 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:              ПРЕДСЕДАТЕЛ: