ПРОТОКОЛ

 

гр. ЛЕВСКИ, _06.12. 2018 г.

 

Районен съд – Левски в публично съдебно заседание на _шести декември  2018 г.  в състав:

 

                    Председател: СТОЙКА МАНОЛОВА

                                    Съдебни заседатели:

                                                 

при участието на секретаря _Ваня Димитрова_ и прокурора _Мая Тончева сложи за разглеждане _н.о.х.д.­ 418, по описа за 2018 г.  докладвано от съдия _Манолова.

На именното повикване в _11.15_ часа се явиха:

 

ЗА РП-ЛЕВСКИ – явява се прокурор Мая Тончева.

ОБВИНЯЕМИЯТ Б.Д.И. – явява се лично и с адв.И.И. *** с пълномощно към досъдебното производство.

 

ПО ДАВАНЕ ХОД НА ДЕЛОТО:

 

ПРОКУРОРЪТ – Моля да се даде ход на делото.

АДВ.И. – Да се даде ход на делото.

ОБВИНЯЕМИЯТ – Да се даде ход на делото.

 

          Съдът намира, че няма процесуални пречки за даване ход на делото в дн.с.з., поради което

 

ОПРЕДЕЛИ:

                                        ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО:

 

СНЕ САМОЛИЧНОСТТА НА ОБВИНЯЕМИЯ:

Б.Д.И. – роден на ***г***, с постоянен и настоящ адрес ***, българин, български гражданин, вдовец, пенсионер, със средно образование, осъждан, ЕГН **********.

 

На страните се разясняват правата по чл. 274 и 275 от НПК

 

ПРОКУРОРЪТ – Г-жо съдия, не правим отводи. Нямам искане по хода на съдебното следствие. Постигнали сме споразумение, което намирам за непротиворечащо на закона и морала и моля да бъде одобрено.

АДВ.И. – Не правим отвод на съдебния състав и секретаря. вие. моля да се утвърди споразумението.

ОБВИНЯЕМИЯТ - Не правя отводи, поддържам това, което каза адвокатът ми.

 

ОБВИНЯЕМИЯТ - Разбирам обвинението, за което сключихме споразумение. Признавам се за виновен. Разбирам последиците от споразумението. Съгласен съм с тях. Доброволно подписах споразумението. Декларирам, че се отказвам  от разглеждане на делото по общия ред.

 

Съдът намира, че така постигнатото между страните споразумение е пълно и не следва да бъдат внасяни промени в него, поради което

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

          ВПИСВА в съдебния протокол окончателното съдържание на споразумението, постигнато по н.о.х.д. №418/2018г. по описа на РС-Левски, досъдебно производство ЗМ №252/2018г. на РУ - Левски, пр.пр. №1089/2018г. по описа на РП – Левски, между РП-Левски, обвиняемият Б.Д.И., ЕГН********** и защитника  му адв.И.И. ***, съгласно което:

           

Обвиняемият Б.Д.И., ЕГН********** се признава за виновен в това, че на 25.11.2018г., в с.Градищ Ромео 1 е, община Левски, област Плевен, около 15.30 часа, по ул. „Генчо Хинчев” управлявал МПС – лек автомобил „***”, с рег. №***, собственост на К. А. М. от гр.Л., в срока на изтърпяване на принудителна административна мярка за временно отнемане на СУМПС, наложена със Заповед за прилагане на принудителна административна мярка (ЗППАМ) № 16-0906-000487/09.11.2016 г. на Началник Сектор „Пътна полиция” при ОД на МВР-Ловеч, връчена на 01.02.2017 г. и влязла в законна сила на 15.02.2017 г.

 

Налице е извършено деяние. Деянието е извършено от обвиняемият Б.Д.И.. Извършено е виновно при форма на вината пряк умисъл.

 

Деянието съставлява престъпление по смисъла на чл.343в, ал.3, във вр. с ал.1 от НК.

 

За извършеното престъпление на Б.Д.И., ЕГН**********, се налага наказание при условията на чл.343в, ал.3, във с ал.1, във вр. с чл.55, ал.1, т.2, б.„б”, във вр. с чл.42а, ал.2, т.1 и 2 от НК – ПРОБАЦИЯ със следните пробационни мерки:

- задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от ЕДНА ГОДИНА,  при периодичност за явяване и подписване на осъдения пред пробационен служител или упълномощено от него длъжностно лице – ДВА пъти седмично;

- задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ЕДНА ГОДИНА.

 

          На основание чл.55, ал.3 от НК не НАЛАГА по-лекото наказание глоба, което законът предвижда наред с наказанието лишаване от свобода.

 

С престъплението не са причинени имуществени вреди.

         

Разноски по делото не са направени.

 

ПРОКУРОР:                   ЗАЩИТНИК:                  ОБВИНЯЕМ:

(М.Тончева)                   (адв.И.)                 (Б.И.)

ПРОКУРОРЪТ - Моля да одобрите споразумението. Считам, че същото не противоречи на закона и морала.

АДВ.И. – Моля да одобрите споразумение, същото не противоречи на закона и морала.

 

Съдът намира, че постигнатото между страните споразумение не противоречи на закона и морала и следва да бъде одобрено.   Предвид изложеното, съдът

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

          НА ОСНОВАНИЕ чл.382 от НПК ОДОБРЯВА постигнатото по н.о.х.д. №418/2018г. по описа на РС-Левски, досъдебно производство ЗМ №252/2018г. на РУ - Левски, пр.пр. №1089/2018г. по описа на РП – Левски, между РП-Левски, обвиняемият Б.Д.И., ЕГН********** и защитника  му адв.И.И. ***, споразумение.

          На основание чл.24, ал.3 от НПК прекратява наказателното производство по н.о.х.д. №418/2018г. по описа на РС-Левски, досъдебно производство ЗМ №252/2018г. на РУ - Левски, пр.пр. №1089/2018г. по описа на РП – Левски.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО на съда е окончателно и не подлежи на жалба и протест.

Протоколът написан в с.з. и приключи в 11.30 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: