ПРОТОКОЛ

 

гр. ЛЕВСКИ, _21.12. 2018 г.

 

Районен съд – Левски в публичното съдебно заседание на _двадесет и първи декември 2018 г.  в състав:

 

                    Председател: СТОЙКА МАНОЛОВА

                                    Съдебни заседатели:

                                                 

при участието на секретаря _Ваня Димитрова_ и прокурора _Чавдар Мънев сложи за разглеждане _н.о.х.д.­ 437, по описа за 2018 г.  докладвано от съдия _Манолова.

На именното повикване в _10.00_ часа се явиха:

 

ЗА РП-ЛЕВСКИ – явява се прокурор Чавдар Мънев.

ОБВИНЯЕМИЯТ Ц.М.Д. – явява се лично и с  адв.Р.Р. от ПлАК, назначена за служебен защитник на досъдебното производство.

 

ПО ДАВАНЕ ХОД НА ДЕЛОТО:

 

ПРОКУРОРЪТ – Моля да се даде ход на делото.

АДВ.Р.Р. – Да се даде ход на делото.

ОБВИНЯЕМИЯТ – Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че няма процесуални пречки за даване ход на делото в дн.с.з., поради което

          Обвиняемият се явява без упълномощен защитник. Настоящото производство е образувано по внесено споразумение от РП – Левски, поради което следва да му бъде назначен служебен защитник на основание чл.382, ал.3 от НПК, поради което

 

ОПРЕДЕЛИ:

                                        ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

НАЗНАЧАВА на основание 382, ал.3 от НПК за служебен защитник на обвиняемия Ц.М.Д. – адв.Р.Р. от ПлАК.

 

СНЕ САМОЛИЧНОСТТА НА ОБВИНЯЕМИЯ:

Ц.М.Д. - роден на ***г***, с постоянен и настоящ адрес:***, българин, български гражданин, със средно образование, безработен, неженен, осъждан, ЕГН **********.

 

На страните се разясняват правата по чл. 274 и 275 от НПК

 

ПРОКУРОРЪТ Не правим отводи и няма да соча нови доказателства. Нямам искане по хода на съдебното следствие.

АДВ.Р.Р. – Не правим отвод на съдебния състав, секретаря и прокурора. Нямаме искания.

ОБВИНЯЕМИЯТ – Не правя отводи, поддържам това, което каза адвокатът ми.

 

АДВ.Р.Р. Ув. г-жо председател, постигнали сме споразумение с РП - Левски. Моля споразумението да бъде утвърдено с произтичащите от това законови последици

 

ОБВИНЯЕМИЯТ Разбирам обвинението, за което сключихме споразумение. Признавам се за виновен. Разбирам последиците от споразумението. Съгласен съм с тях. Доброволно подписах споразумението. Декларирам, че се отказвам  от разглеждане на делото по общия ред.

 

Съдът намира, че така постигнатото между страните споразумение е пълно и не следва да бъдат внасяни промени в него, поради което

ОПРЕДЕЛИ:

 

          ВПИСВА в съдебния протокол съдържание на споразумение постигнато по н.о.х.д. №437/2018г. по описа на РС-Левски, досъдебно производство ЗМ №200/2018г. на РУ - Левски, пр.пр. №901/2018г. по описа на РП – Левски, между РП-Левски, обвиняемия Ц.М.Д., ЕГН ********** и защитника му  адв.Р.Р. от ПлАК, съгласно което:

           

Обвиняемият Ц.М.Д., ЕГН ********** се признава за ВИНОВЕН в това, че: за времето от 22.00 часа на 29.09.2018г. до 06.00 часа на 30.09.2018г., в гр.Левски, обл.Плевен, от павилион обособен за склад на пицария „Палермо”, находящ се на ул.”Гоце Делчев” №2, чрез разрушаване на прегради здраво направени за защита на имот – взломяване катинар на входна врата и използване на техническо средство – щанга, отнел чужди движими вещи:

2 стека фанта 0.5 „Портокал” по 12 бр. - 25.20 лв.;

1 стек фанта 0.5 л. „Меднес” по 12 бр. - 12.60 лв.;

1 бр. бутилка олио „Истойл” 10 л. - 17.80 лв.;

1 стек фанта „Лимон” по 12 бр. - 12.60 лв.;

1 стек капи „Банан” 200 мл. по 12 бр. - 13.20 лв.;

1 стек фанта „Портокал” кутия 0.33 л. по 12 бр. - 12.00 лв.;

1 стек Спрайт  по 12 бр. - 12.60 лв.;

2 стека Мин. вода „Аро” по 12 бр. по 0.5 л. - 12.00 лв.;

18 бр. „Кока кола” 0.5 л. - 21.60 лв.;

3 стека мин. вода „Велека” по 0.5 л. - 18.00 лв.;

1 кутия маслини „Реджина” 4.4 кг. – 50.16 лв.;

10 бр. капи „Пулпи” по 0.33 л. портокал – 11.00 лв.;

3 бутилки „Кока кола” по 0.5 л. – 3.60 лв.;

6 бр. бутилки капи „Портокал” 0.33 л. – 6.60 лв.;

1 стек брашно „Мелко” 10 бр. по 1 кг. – 12.50 лв.

21 бр. пакета със захар „Либра” по 1 кг. – 23.10 лв.;

15 бр. пакета сол „Либра” – 8.25 лв.;

7 бр. брашно „Перса” по 1 кг. – 5.67 лв.;

2 бр. ЛЕД фенери Ултра Лукс 30 вата, нови в кутия – 58.00 лв.;

1 бр. пакет захар „Либра” по 1 кг. – 1.10 лв.;

21 бр. айрян „Балкан” 0.5 л. – 18.90 лв.;

24 бр. айрян „Балкан” 0.33 л. – 16.80 лв.;

4 бр. кутии топено сирене „Жоси” по 1 кг. – 36.64 лв.;

2 бр. чили сос 0.330 л. „Традел” – 2.00 лв.

2 бр. чили сос 0.330 л. „Атлантик” – 1.80 лв.

1 бр. кетчуп кутия „Класик” 4 кг. – 18.00 лв.;

луканка „Аро Гостро” 7 бр. – 64.82 лв.;

шпек пресен „Малевентум” 10 бр. – 23.50 лв.;

Дебърцини „Малевентум” 1 пакет 2 кг. – 8.80 лв.;

царевица „Белс” – 28.00 лв.;

пакет хартия за опаковане – 16.40 лв.;

пакет рекламни брошури за пицария – 10.00 лв., всички вещи на обща стойност 583.24 лв. от владението на собственика ***” ЕООД, със седалище *** с управител Е.О. Ю. от с.с., без съгласието на техен представителен орган, с намерение противозаконно да ги присвои, като до приключване на съдебното следствие в първоинстанционния съд откраднатите вещи са върнати.

 

Налице е извършено деяние. Деянието е извършено от обвиняемия Ц.М.Д.. Извършено е виновно при форма на вината пряк умисъл.

 

Деянието съставлява престъпление по смисъла на чл.197, т.3, във вр. с чл.195, ал.1, т.3 и т.4, във вр. с чл.194, ал.1 от НК.

 

За извършеното престъпление на Ц.М.Д.., ЕГН ********** се налага наказание на основание чл.197, т.3, във вр. с чл.195, ал.1, т.3 и т.4, във вр. с чл.194, ал.1, във вр. с чл.55, ал.1, т.2, б.”б” от НК, ПРОБАЦИЯ със следните пробационни мерки:

- чл.42а, ал.2, т.1 - задължителна регистрация по настоящ адрес:*** за срок от ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА,  при периодичност за явяване и подписване на осъдения пред пробационен служител два пъти седмично;

- чл.42а, ал.2, т.2 - задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА.

 

Причинените имуществени вреди от престъплението са възстановени.

 

Веществените доказателства: 1 бр. плик със съдържащ се в него 1 бр. секретен катинар; 1 бр. тесла, 1 бр. щанга, след влизане в сила на споразумението, предадени на РУ – Левски с приемо – предавателен протокол, като следва да бъдат отнети в полза на държавата.

 

Направените разноски по делото: 58.65 лв. за съдебно – оценителна експертиза и 492.66 лв. за изготвена комплексна съдебна психолого – психиатрична експертиза на основание чл.189, ал.3 от НПК се възлагат на обвиняемия Ц.М.Д..

 

ПРОКУРОР:                  ЗАЩИТНИК:                    ПОДСЪДИМ:

(Ч.Мънев)                       (адв.Р.Р.)              (Цв.Д.)

 

ПРОКУРОРЪТ Ув. г-жо председател, моля да одобрите споразумението. Считам, че същото не противоречи на закона и морала.

АДВ.Р.Р. – Моля да одобрите споразумение, което сме постигнали с РП. Същото не противоречи на закона и морала.

 

Съдът намира, че постигнатото между страните споразумение не противоречи на закона и морала и следва да бъде одобрено.  

Предвид изложеното, съдът

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

          НА ОСНОВАНИЕ чл.382 от НПК ОДОБРЯВА постигнатото по н.о.х.д. №437/2018г. по описа на РС-Левски, досъдебно производство ЗМ №200/2018г. на РУ - Левски, пр.пр. №901/2018г. по описа на РП – Левски, между РП-Левски, обвиняемия Ц.М.Д., ЕГН ********** и защитника му  адв.Р.Р. от ПлАК.

          На основание чл.24, ал.3 от НПК прекратява наказателното производство по н.о.х.д. №437/2018г. по описа на РС-Левски, досъдебно производство ЗМ №200/2018г. на РУ - Левски, пр.пр. №901/2018г. по описа на РП – Левски.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО на съда е окончателно и не подлежи на жалба и протест.

Протоколът написан в с.з. и приключи в 10.25 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: