Мотиви по НЧХД 180/2018 г.

 

          Срещу подсъдимия К.Т.Л. *** е повдигнато обвинение затова, че на 13. 06.2018 г. в с. О., общ. Л. разгласил позорно обстоятелство за другиго, а именно за лицата П.Х.П. и И.Ц.И. като разпространил, че те пускали мрежа тип „седка” в язовира в с. О., за да ловят незаконно риба – престъпление по чл. 147 ал.1 от НК.

          В съдебно заседание тъжителите и техният процесуален представител поддържат повдигнатото с тъжбата обвинение и молят съда да постанови присъда, с която да признае подсъдимия за виновен и да му наложи съответно наказание.

          Защитникът на подсъдидимия изразява становище, че подсъдимият не е виновен по повдигнатото и предявено обвинение и счита, че същия следва да бъде оправдан.

          Подсъдимият не се признава за виновен и моли съда да го оправдае.

          Съдът, като прецени представените по делото доказателства, приема за установено следното:

          Двамата тъжители твърдят, че на 13.06.2018 г. кмета на с. О. – Д.Е.Н. се обадил на първия тъжител П.Х.П. и го поканил да отиде в кметството в с. О., тъй като е получил сигнал от В.Т.Ц., че П., заедно с И.Ц.И. незаконно вадили риба с рибарска мрежа – тип „седка”. П. отрекъл това да отговаря на истината, след което Н. повикал и В.Т.Ц. и го попитал от къде е разбрал това и кой е подал сигнала, а Ц. му отговорил, че на центъра в селото така се прикзавало и го чул от Г.И.Х., който пък го бил чул от К.Т.Л..

          В съдебно заседание в качеството на свидетел е разпитан Д.Н., от показанията на който се установява изложеното по-горе, а именно, че от св. В.Ц. разбрал, че в селото се говори, че П.П. и И.И. незаконно вадили риба от язовира на с. О. с рибарска мрежа – тип „седка”, след което разговарял с П., а последния отрекъл това да е вярно.

          В качеството на свидетел е разпитан и В.Т.Ц., от показанията на който           се установява изложеното в тъжбата, а именно че той бил на центъра на с. Обнова и чул Г.Х. да казва, че бил чул че П. и И. незаконно вадили риба от язовира на с. О. с рибарска мрежа – тип „седка”.

          Като свидетел е разпитан и Г.И.Х., за който се твърди, че е чул от подсъдимия да твърди тези обстоятелства, но от неговите показания не се установява подсъдимия на 13.06.2018 г. да е заявявал каквото и да било на св. Х., както и изобщо да му заявява, че същите незаконно са ловили риба с рибарска мрежа. Св. Х. заявява, че когато той е говорил с други хора пред кафе-автомата на центъра на с. О. К. въобще не е бил там и  не си спомня да му е казвал някой, че те са хвърляли мрежи, вадили мрежи, ловили риба. Свидетелят заявява, че не е сигурен какво точно му е казал К. и си спомня, че той ги е видял с един чувал, но не си спомня друго.

          Предвид всички свидетелски показания, съдът приема, че по делото не е установено по безспорен и категоричен начин на посочената в тъжбата дата, подсъдимият да е  разгласявал каквито и да било обстоятелства. Напротив от свидетелските показания на св. В.Ц. се установява, че той е чул това от св. Г.Х., който разговарял с други хора и по това време там не е присъствал подсъдимия. По делото не се представиха каквито и да било други доказателства от които да се установяват твърденията в тъжбата.

          При това положение, съдът е приел, че повдигнатото обвинение не е доказано и подсъдимият е оправдан.

          По предявения граждански иск:

          Предвид липсата на каквито и да било доказателства установяващи подсъдимият да е разгласявал позорни обстоятелства за двамата тъжители, съдът е приел, че същия не им е причинил каквито и да било вреди, в резултат на което и предявеният граждански иск като неоснователен и недоказан е отхвърлен.

          При този изход на делото, съдът е осъдил двамата тъжители да заплатят на подсъдимия направените от него деловодни разноски в размер на 500 лв.

          Воден от горното, съдът постанови присъдата си.        

 

                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: