Мотиви по НОХД 264/2018 г.

 

          Срещу подсъдимия М.Ц.Л. е повдигнато и предявено обвинение за това, че на 20.07.2018 г., в с. Градище, общ. Левски, обл. Плевен управлявал МПС – лек автомобил *****, с рег. № *****, собственост на Ц.Л.П. от с.К.Б., с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда – 1,59 на хиляда, установено по надлежния ред - престъпление по чл. 343б, ал.1 от НК.

          В съдебно заседание представителят на РП Левски поддържа повдигнатото срещу подсъдимия обвинение. Моли съда да го признае за виновен по обвинението и да му наложи наказание лишаване от свобода в минималния предвиден в закона размер.

          Подсъдимият се признава за виновен, съжалява за извършеното.

          Съдът, като прецени представените по делото доказателства, приема за установено следното:

          М.Ц.Л. е роден на *** ***, с постоянен адрес ******************** и настоящ адрес:***, с българско гражданство, с висше образование, женен, безработен, неосъждан, с ЕГН **********.

          На 20.07.2018 г. подсъдимият консумирал алкохол. Късно  вечерта откарал свой познат до домът му, тъй като последният бил употребил по-голямо количество алкохол. След като тръгнал да се прибира бил спрян от служители на ОД на МВР Пътна полиция, бил изпробван за употреба на алкохол с техническо средство. Уредът отчел, че Л. е употребил алкохол и концентрацията на същия е над 1,2 промила. На обвиняемият бил съставен АУАН, в който било описано констатираното нарушение и му бил издаден талон за медицинско изследване. Видно от приложения към досъдебното производство протокол за химическа експертиза е, че наличието на алкохол в кръвта на подсъдимия е 1,59 на хиляда.

          Тази фактическа обстановка се установява от пълните признания на подсъдимия, показанията на разпитаните по досъдебното производство свидетели – прочетени в съдебно заседание, заключението на приетата експертиза и приложените писмени доказателства.

При това положение, съдът приема, че подсъдимия е осъществил от обективна и субективна страна престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, за което следва да носи наказателна отговорност.

При определяне вида и размера на наказанието, съдът преценява всички смекчаващи и отегчаващи отговорността и вината обстоятелства, както и обществената опасност на деянието и дееца. Подсъдимият не е осъждан на лишаване от свобода, има добро процесуално поведение, прави пълни признания, съжалява и се разкайва за стореното. Съдът преценява и обстоятелството, че концентрацията на установения алкохол в кръвта и близо до минималното количество, за което закона в разпоредбата на чл. 343б ал.1 от НК предвижда налагане на наказание. При това положение, съдът счита, че по отношение на подсъдимия следва да бъде определено  наказание лишаване от свобода в размер на 3 месеца, като се приложи разпоредбата на чл. 55 ал.1 т.1 от НК, тъй като и най-лекото за този вид престъпление наказание би се оказало несъразмерно тежко. Подсъдимият не е осъждан на лишаване от свобода след настъпилата преди това реабилитация и по отношение на него, съдът приема, че целите на наказанието могат да бъдат постигнати и чрез приложение института на условното осъжданe, поради което на основание чл.66, ал.1 от НК, е отложил изпълнението на наложеното наказание лишаване от свобода за срок от три години, а на основание чл.67, ал.2 от НК е възложил възпитателните грижи за условно осъдения на служител от РУ гр.Левски, отговарящ за района по местоживеенето му.

          На основание чл.343г, във връзка с чл.37, т.7 от НК, съдът е лишил подсъдимия от право да управлява МПС за срок от четири месеца, като е приспаднал времето през което подсъдимият е бил лишен от правото да управлява МПС по адинистративен ред, считано от 20.07.2018 г.

          Съдът е приложил и разпоредбата на чл. 55 ал. 3 от НК по изложените по-горе съображения за приложение разпоредбата на чл. 55 ал.1 от НК и не е наложил предвиденото в разпоредбата на чл. 343б ал.1 от НК наказание глоба.

          По делото не са направени деловодни разноски и такива не са присъждани.

          Воден от горното, съдът постанови присъдата си.

 

                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: