Мотиви по НОХД  281/18 г.

 

          Срещу подсъдимия А.С.П. е повдигнато и предявено обвинение за това, че на 29.07.2018 г., около 03.30 часа в с.Аспарухово, област Плевен, от жилищен дом на ул.„Марица” № 19, при условията на повторност, в немаловажен случай и чрез разрушаване на прегради, здраво направени за защита на имот – разкъсване мрежа за комари, отнел чужди движими вещи – 1 брой мобилен телефон „Самсунг А6” на стойност 390 лева, 1 брой сим-карта на „Теленор” на стойност 10 лева, 1 брой мобилен телефон „Хуавей” модел „Ева” на стойност 610 лева, 1 брой сим-карта на „Теленор” на стойност 10 лева, 1 брой лаптоп „ACER ZB1” на стойност 320 лева, 1 брой зарядно устройство за лаптоп на стойност 19 лева, 1 брой машинка за подстригване марка „FIRST” на стойност 18 лева 1 брой коледна играчка на стойност 1 лев – вещи на обща стойност 1378 лева, собственост на Д.М.С. от с.с., без нейно съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои - 195, ал.1, т.3 и т.7, във връзка с чл.194, ал.1, във връзка с чл.28, ал.1 от НК.

          В съдебно заседание представителят на РП Л. поддържа повдигнатото срещу подсъдимия обвинение. Моли съда да го признае за виновен по обвинението и да му наложи съответно наказание.       

Подсъдимият и защитникът му в съдебно заседание са направили искане да бъде открита процедура по предварително изслушване на страните и да не се провежда разпит на всички свидетели и вещите лица, а при постановяване на присъдата непосредствено да се ползва съдържанието на съответните протоколи и експертни заключения от досъдебното производство.

Подсъдимият е признал изцяло фактите, изложени в обстоятелствената част на обвинителния акт и се е съгласил да не се събират доказателства за тези факти. 

В съответствие с разпоредбите на НПК и на основание чл.371 от НПК съдът е уведомил подсъдимия, че съответните доказателства от досъдебното производство и направените от него самопризнания по чл.371, т.2 от НПК ще се ползват при постановяване на присъдата.

На основание чл.373, ал.4 от НПК и предвид обстоятелството, че действията по разследването са извършени при условията и по реда, предвиден в НПК, съдът е одобрил изразеното съгласие.

С определение на основание чл.372, ал.4 от НПК съдът е обявил, че при постановяване на присъдата ще ползва самопризнанията, без да събира доказателства за фактите, изложени в обстоятелствената част на обвинителния акт.  

На основание чл.283 от НПК съдът е присъединил към доказателствата писмените доказателства, събрани на досъдебното производство.  

          Съдът, като прецени представените по делото доказателства, приема за установено следното:

          Подсъдимият А.С.П. е роден на *** г. в гр.С., с постоянен и настоящ адрес:***, с българско гражданство, с начално образование, неженен, безработен, осъждан, ЕГН **********.

          На 29.07.2018 г. около 03.30 часа подсъдимият П. решил да влезе в дома на св. Д.М.С. и да извърши кражба. С. ***, заедно със съпруга си Н. С. и четирите им внучета. Подсъдимият разкъсал комарника на прозореца на стаята, в която спяло едно от децата, след което влязъл в къщата. От там взел 1 брой мобилен телефон „Самсунг А6” с 1 брой сим-карта на „Теленор”, 1 брой мобилен телефон „Хуавей” модел „Ева” с 1 брой сим-карта на „Теленор”, 1 брой лаптоп „ACER ZB1”, 1 брой зарядно устройство за лаптоп, 1 брой машинка за подстригване марка „FIRST и 1 брой коледна играчка, след което тръгнал да излиза от къщата. В този момент се събудило детето и го видяло, като започнало да вика. П. се уплашил и избягал, а св. С. и съпругът й веднага отишли в стаята на детето, което било много изплашено и казало на своите баба и дядо кой е видяло. На място пристигнал полицейски екип и след като разбрали за случилото се, предприели действия за установяване на извършителя на кражбата. На сутринта извършили претърсване на в дома на подсъдимия и там били намерени и иззети посочените по-горе вещи, взети от дома на св. С..

          В хода на досъдебното производство е назначена съдебно-оценителна експертиза, от заключението на вещото лице по която се установява каква е стойността на всяка една от вещите, както и общата им стойност, която възлиза на 1378 лв. 

          Срещу П. е повдигнато обвинение и същия е разпитан, като се признава за виновен, дава обяснения и съжалява за стореното. Заявява, че го е извършил под влияние на алкохол и упойващи вещества.

          Тази фактическа обстановка се установява от пълните признания на подсъдимия и събраните в хода на досъдебното производство доказателства – показания на разпитаните по досъдебното производство свидетели, протоколите за оглед,  претърсване и изземване, назначената по досъдебното производство експертиза и другите писмени доказателства.

          Предвид изложеното, съдът е приел, че подсъдимия  е извършил престъплението за което му е повдигнато обвинение, а именно по чл. 195, ал.1, т.3 и т.7, във връзка с чл.194, ал.1, във връзка с чл.28, ал.1 от НК за което следва да носи наказателна отговорност. Деянието е извършено от подсъдимия чрез разрушаване на прегради здраво направени за защита на имот и при условията на повторност. Видно от  данните по делото е, че същия е осъден с присъда по нохд № 548/2017 г. на РС Левски, влязла в законна сила на 29.05.2018 г. на три месеца лишаване от свобода за престъпление по чл. 194 ал.1 от НК, което на основание чл. 66 ал.1 от НК е отложено за срок от три години. Деянието по настоящото производство е извършено само два месеца, след като подсъдимият е бил осъден по посоченото по-горе производство.

          При определяне вида и размера на наказанието, съдът е съобразил всички смекчаващи и отегчаващи отговорността и вината обстоятелства и е наложил минималното предвидено в закона наказание, а именно една година лишаване от свобода, което подсъдимият следва да изтърпи при първоначален общ режим.

          Съдът е приложил разпоредбата на чл. 58а ал.1 от НК и е намалил определеното наказание от една година лишаване от свобода с една трета.

          Тъй като подсъдимият е извършил деянието в изпитателният срок на посочената по-горе присъда по нохд 548/2017 г. на РС Л., съдът на основание чл. 68 ал.1 от НК е постановил П. да изтърпи при първоначален общ режим наказанието и по тази присъда, което е лишаване от свобода за срок от три месеца.

          При този изход на делото, подсъдимият е осъден да заплати направените деловодни разноски общо в размер на 98,65 лв., от които 58,65 лв. дължими на ОД на МВР П. и 40 лв. – дължими на РС Л. – включващи възнаграждения на съдебни заседатели.

Воден от горните мотиви, съдът е постановил присъдата.

 

                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: