Мотиви по НОХД 297/2018 г.

 

          Срещу подсъдимия Ц.Х.Г. ***  е повдигнато и предявено обвинение за това, че на 29.08.2018г., около 14.40 часа, в гр.Л., по ул.”***” управлявал МПС – мотопед „***”, с номер на рама ***, като си служил с контролни знацирегистрационна табела с № ***, издадена за друго МПС мотопед „***” с номер на рама *** – престъпление по чл.345, ал.1 от НК и затова, че на 29.08.2018г., около 14.40 часа, в гр.Л., по ул.”***” управлявал МПС – мотопед „***” с номер на рама *** и поставена рег. табела №***, без същото да е регистрирано по надлежния редНаредба №І-45 от 24.03.2000г. за регистриране, отчет, пускане в движение и спиране на МПС и ремаркета, теглени от тях – престъпление по чл.345, ал.2, във вр. с ал.1 от НК.

          В съдебно заседание представителят на РП Левски поддържа повдигнатото срещу подсъдимия обвинение. Моли съда да го признае за виновен по обвинението и да му наложи наказание в минимален размер.

          Подсъдимият се признава за виновен, съжалява за извършеното.

          Съдът, като прецени представените по делото доказателства, приема за установено следното:

          Ц.Х.Г. е роден на *** *** ***, с постоянен адрес ***, българин, с българско гражданство, с основно образование, женен, пенсионер, неосъждан, ЕГН **********.

          Подсъдимият си закупил мотопед ***” от свидетеля С.С.. Мотопедът не бил регистриран в КАТ съобразно законовите изисквания, регламентирани в ЗДвП. На 29.08.2018 г. около 14,40 часа подсъдимият като водач на посочения по-горе мотопед бил спрян за проверка от органите на РУ на МВР Левски. При извършената документална проверка подсъдимият не представил документи за управлявания от него мотопед. От направена справка в масивите на МВР било установено, че мотопедът не е регистриран по надлежния ред, а поставената на мотопеда регистрационна табела с № *** била издадена за друго МПС. На обвиняемият бил съставен АУАН, в който били описани констатираните нарушения.

          Тази фактическа обстановка се установява от пълните признания на подсъдимия, показанията на разпитаните в съдебно заседание свидетели и приложените писмени доказателства.

При това положение, съдът приема, че подсъдимия е осъществил от обективна и субективна страна престъпление по чл.345, ал.2 във връзка с ал.1 от НК и по чл. 345 ал.1 от НК, за които следва да носи наказателна отговорност.

При определяне вида и размера на наказанието, съдът преценява всички смекчаващи и отегчаващи отговорността и вината обстоятелства, както и обществената опасност на деянието и дееца. Подсъдимият не е осъждан на лишаване от свобода, прави пълни признания, има добро процесуално поведение, съжалява и се разкайва за стореното.

При това положение, съдът е осъдил подсъдимия за всяко едно от двете престъпления на минималното предвидено в закона наказание, а именно - на глоба в размер на 500 лв., след което на основание чл. 23 ал.1 от НК е определил едно общо наказание – глоба в размер на 500 лв.

При този изход на делото, съдът е присъдил направените деловодни разноски в размер на 49,45 лв., които да се заплатят от подсъдимия по сметка на ОД на МВР Плевен.

          Воден от горното, съдът постанови присъдата си.

 

                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ: