Мотиви по НОХД 406/2018 г.

 

          Срещу подсъдимия З.Г.И. е повдигнато и предявено обвинение за това, че на 18.11.2018 г., около 13.40 часа на третокласен път ІІІ-304, между селата Малчика и Аспарухово, управлявал МПС – лек автомобил „Ауди А3” с рег. № **********, след употреба на наркотично вещество марихуана, установено с техническо средство – дрегер „Drug check 3000 с № ARKM-0261, REF 8325554– престъпление по  чл.343б, ал.3 от НК.

          В съдебно заседание представителят на РП Левски поддържа повдигнатото срещу подсъдимия обвинение. Моли съда да го признае за виновен по обвинението и да му наложи наказание лишаване от свобода малко над минимума, като приложи разпоредбата на чл. 66 ал.1 от НК, тъй като са налице основанията за това, както и да бъде лишен от правото да управлява МПС за срок от 10 месеца.

          Подсъдимия се признава за виновен и съжалява.

          Съдът, като прецени представените по делото доказателства, приема за установено следното:

          Подсъдимият З.Г.И. е  роден на *** г. в гр.С.,  с постоянен и настоящ адрес:***, български гражданин, с основно образование, женен, безработен, неосъждан, ЕГН **********.

На18.11.2018 г. около 13.40 ч. на път ІІІ-304, между селата М. и А., подсъдимият при управление на МПС бил спрян за проверка от служители при РУ МВР Л. И. бил изпробван за употреба на наркотични вещества с техническото средство, което отчело положителен резултат за употреба на марихуана. На И. бил съставен акт за установяване на административно нарушение и му бил издаден талон за медицинско изследване.

Тази фактическа обстановка се установява от показанията на разпитаните по делото свидетели и от приложените писмени доказателства.

При това положение, съдът приема, че подсъдимия е осъществил от обективна и субективна страна престъпление по чл.343б, ал.3 от НК, за което следва да носи наказателна отговорност.

При определяне вида и размера на наказанието, съдът преценява всички смекчаващи и отегчаващи отговорността и вината обстоятелства, както и обществената опасност на деянието и дееца. Като смекчаващо обстоятелство, съдът приема доброто процесуално поведение на подсъдимия и частичните му признания, младата му възраст и обстоятелството, че не е осъждан. Няма отегчаващи отговорността и вината обстоятелства и обществената опасност на деянието и дееца са обичайните за този вид престъпления. Съдът е съобразил и обстоятелството, че подсъдимия е извършил за първи път деяние от този вид. С оглед изложеното, съдът е приел, че следва да бъде наложено минималното предвидено в закона наказание за този вид престъпление, а именно една година лишаване от свобода. Съдът е наложил и кумулативно предвиденото в разпоредбата на чл. 343б ал. 3 от НК наказание глоба – а именно глоба в размер на 1000 лв. Тъй като подсъдимият не е осъждан, съдът е приел, че са налице основания за приложение разпоредбата на чл. 66 от НК и е отложил изпълнението на наложеното наказание с 3 години изпитателен срок и е възложил възпитателните грижи за условно осъдения на основание чл. 67 ал.2 от НК на служител от РУ МВР гр. Л., отговарящ за района по местоживеенето му.

          На основание чл.343г, във връзка с чл.37, т.7 от НК, съдът е лишил подсъдимия от право да управлява МПС за срок от една година, съобразявайки тежестта на извършеното деяние, както и многобройните му нарушения по ЗДвП за които по делото е приложена справка.

          Съдът се е произнесъл и по приложеното към делото веществено доказателство – 1 бр. от дрегер „Drug check 3000 с № ARKM-0261, REF 8325554, като е разпоредил след влизане в сила на присъдата да се унищожи.

          По делото не са представени доказателства за направени деловодни разноски и такива не са възлагани за заплащане.

          Воден от горното, съдът постанови присъдата си.

 

                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: