Влезли в сила съдебни актове по наказателни дела през

второто тримесечие на 2010 г.

 

Определение по ч.н.д. № 50/2010 год.
Определение по ч.н.д. № 68/2010 год.
Определение по ч.н.д. № 89/2010 год.
Определение по ч.н.д. № 124/2010 год.
Определение по ч.н.д. № 152/2010 год.
Определение по ч.н.д. № 156/2010 год.
Определение по ч.н.д. № 209/2010 год.
Определение по ч.н.д. № 215/2010 год.
Определение по ч.н.д. № 232/2010 год.
Определение по ч.н.д. № 259/2010 год.
Определение по ч.н.д. № 266/2010 год.
Определение по ч.н.д. № 267/2010 год.
Определение по ч.н.д. № 276/2010 год.
Определение по а.н.д. № 282/2010 год.
Определение по а.н.д. № 285/2010 год.
Определение по н.д.ч.х. № 84/2010 год.
Определение по н.д.ч.х. № 141/2010 год.
Определение по н.д.о.х. № 599/2007 год.
Определение по н.д.о.х. № 636/2009 год.
Присъда по н.д.о.х. № 114/2009 год.
Присъда по н.д.о.х. № 483/2009 год.
Присъда по н.д.о.х. № 682/2009 год.
Присъда по н.д.о.х. № 707/2009 год.
Присъда по н.д.о.х. № 25/2010 год.
Присъда по н.д.о.х. № 31/2010 год.
Присъда по н.д.о.х. № 76/2010 год.
Присъда по н.д.о.х. № 85/2010 год.
Присъда по н.д.о.х. № 106/2010 год.
Присъда по н.д.о.х. № 111/2010 год.
Присъда по н.д.о.х. № 130/2010 год.
Присъда по н.д.о.х. № 175/2010 год.
Присъда по н.д.о.х. № 186/2010 год.
Присъда по н.д.о.х. № 216/2010 год.
Присъда по н.д.о.х. № 239//2010 год.
Присъда по н.д.о.х. № 244/2010 год.
Присъда по н.д.о.х. № 249/2010 год.
Присъда по н.д.о.х. № 253/2010 год.
Присъда по н.д.о.х. № 254/2010 год.
Присъда по н.д.о.х. № 262/2010 год.
Присъда по н.д.о.х. № 287/2010 год.
Присъда по н.д.о.х. № 311/2010 год.
Разпореждане по a.н.д. № 286/2010 год.
Решение по ч.н.д. № 148/2010 год.
Решение по ч.н.д. № 151/2010 год.
Решение по ч.н.д. № 197/2010 год.
Решение по ч.н.д. № 256/2010 год.
Решение по ч.н.д. № 263/2010 год.
Решение по а.н.д. № 516/2009 год.
Решение по а.н.д. № 574/2009 год.
Решение по а.н.д. № 626/2009 год.
Решение по а.н.д. № 666/2009 год.
Решение по а.н.д. № 701/2009 год.
Решение по а.н.д. № 2/2010 год.
Решение по а.н.д. № 19/2010 год.
Решение по а.н.д. № 48/2010 год.
Решение по а.н.д. № 146/2010 год.
Решение по а.н.д. № 150/2010 год.
Решение по а.н.д. № 159/2010 год.
Решение по а.н.д. № 168/2010 год.
Решение по а.н.д. № 206/2010 год.
Решение по а.н.д. № 219/2010 год.
Решение по а.н.д. № 226/2010 год.
Решение по а.н.д. № 233/2010 год.
Решение по а.н.д. № 252/2010 год.
Решение по а.н.д. № 255/2010 год.
Решение по а.н.д. № 275/2010 год.
Споразумение по н.д.о.х. № 599/2007 год.
Споразумение по н.д.о.х. № 77/2010 год.
Споразумение по н.д.о.х. № 153/2010 год.
Споразумение по н.д.о.х. № 165/2010 год.
Споразумение по н.д.о.х. № 217/2010 год.
Споразумение по н.д.о.х. № 220/2010 год.
Споразумение по н.д.о.х. № 231/2010 год.
Споразумение по н.д.о.х. № 238/2010 год.
Споразумение по н.д.о.х. № 241/2010 год.
Споразумение по н.д.о.х. № 248/2010 год.
Споразумение по н.д.о.х. № 295/2010 год.
Споразумение по н.д.о.х. № 299/2010 год.
Споразумение по н.д.о.х. № 326/2010 год.
Споразумение по н.д.о.х. № 328/2010 год.