Влезли в сила съдебни актове по наказателни дела през

трето тримесечие на 2010 г.

 

Определение по ч.н.д. № 189/2009 год.
Определение по ч.н.д. № 296/2010 год.
Определение по ч.н.д. № 320/2010 год.
Определение по ч.н.д. № 444/2010 год.
Определение по ч.н.д. № 458/2010 год.
Определение по ч.н.д. № 460/2010 год.
Определение по а.н.д. № 288/2010 год.
Определение по а.н.д. № 331/2010 год.
Определение по а.н.д. № 345/2010 год.
Определение по а.н.д. № 416/2010 год.
Определение по а.н.д. № 463/2010 год.
Определение по а.н.д. № 464/2010 год.
Определение по а.н.д. № 465/2010 год.
Определение по а.н.д. № 466/2010 год.
Определение по а.н.д. № 467/2010 год.
Определение по н.д.ч.х. № 461/2010 год.
Определение по н.д.о.х. № 239/2010 год.
Присъда по н.д.ч.х. № 168/2009 год.
Присъда по н.д.о.х. № 481/2005 год.
Присъда по н.д.о.х. № 599/2007 год.
Присъда по н.д.о.х. № 219/2009 год.
Присъда по н.д.о.х. № 623/2009 год.
Присъда по н.д.о.х. № 23/2010 год.
Присъда по н.д.о.х. № 218/2010 год.
Присъда по н.д.о.х. № 260/2010 год.
Присъда по н.д.о.х. № 297/2010 год.
Присъда по н.д.о.х. № 302/2010 год.
Присъда по н.д.о.х. № 318/2010 год.
Присъда по н.д.о.х. № 323/2010 год.
Присъда по н.д.о.х. № 329/2010 год.
Присъда по н.д.о.х. № 344/2010 год.
Присъда по н.д.о.х. № 360/2010 год.
Присъда по н.д.о.х. № 367/2010 год.
Присъда по н.д.о.х. № 368/2010 год.
Присъда по н.д.о.х. № 370/2010 год.
Присъда по н.д.о.х. № 381/2010 год.
Присъда по н.д.о.х. № 447/2010 год.
Присъда по н.д.о.х. № 462/2010 год.
Разпореждане по ч.н.д. № 327/2010 год.
Разпореждане по a.н.д. № 400/2010 год.
Решение по ч.н.д. № 319/2010 год.
Решение по ч.н.д. № 357/2010 год.
Решение по ч.н.д. № 369/2010 год.
Решение по ч.н.д. № 480/2010 год.
Решение по а.н.д. № 624/2009 год.
Решение по а.н.д. № 631/2009 год.
Решение по а.н.д. № 686/2009 год.
Решение по а.н.д. № 5/2010 год.
Решение по а.н.д. № 10/2010 год.
Решение по а.н.д. № 71/2010 год.
Решение по а.н.д. № 86/2010 год.
Решение по а.н.д. № 105/2010 год.
Решение по а.н.д. № 180/2010 год.
Решение по а.н.д. № 235/2010 год.
Решение по а.н.д. № 236/2010 год.
Решение по а.н.д. № 261/2010 год.
Решение по а.н.д. № 277/2010 год.
Решение по а.н.д. № 278/2010 год.
Решение по а.н.д. № 284/2010 год.
Решение по а.н.д. № 290/2010 год.
Решение по а.н.д. № 291/2010 год.
Решение по а.н.д. № 298/2010 год.
Решение по а.н.д. № 301/2010 год.
Решение по а.н.д. № 304/2010 год.
Решение по а.н.д. № 341/2010 год.
Решение по а.н.д. № 343/2010 год.
Решение по а.н.д. № 375/2010 год.
Решение по а.н.д. № 403/2010 год.
Решение по а.н.д. № 405/2010 год.
Решение по а.н.д. № 414/2010 год.
Решение по а.н.д. № 474/2010 год.
Решение по а.н.д. № 484/2010 год.
Споразумение по н.д.о.х. № 337/2010 год.
Споразумение по н.д.о.х. № 342/2010 год.
Споразумение по н.д.о.х. № 346/2010 год.
Споразумение по н.д.о.х. № 352/2010 год.
Споразумение по н.д.о.х. № 358/2010 год.
Споразумение по н.д.о.х. № 382/2010 год.
Споразумение по н.д.о.х. № 388/2010 год.
Споразумение по н.д.о.х. № 389/2010 год.
Споразумение по н.д.о.х. № 402/2010 год.
Споразумение по н.д.о.х. № 413/2010 год.
Споразумение по н.д.о.х. № 432/2010 год.
Споразумение по н.д.о.х. № 438/2010 год.
Споразумение по н.д.о.х. № 476/2010 год.
Споразумение по н.д.о.х. № 483/2010 год.