Влезли в сила съдебни актове по граждански дела през

първото тримесечие на 2009 г.

 

Решение по гр.д. 262/2007 год.
Решение по гр.д. 422/2007 год.
Решение по гр.д. 437/2007 год.
Решение по гр.д. № 162/2005 год.
Решение по гр.д. 281/2008 год.
Решение по гр.д. 282/2008 год.
Решение по гр.д. 422/2008 год.
Решение по гр.д. 219/2008 год.
Решение по гр.д. 418/2008 год.
Решение по гр.д. 314/2008 год.
Решение по гр.д. 222/2007 год.
Решение по гр.д. 399/2006 год.
Решение по гр.д. 433/2008 год.
Решение по гр.д. 375/2008 год.
Решение по гр.д. 324/2008 год.
Решение по гр.д. 417/2008 год.
Решение по гр.д. 301/2008 год.
Решение по гр.д. 535/2008 год.
Решение по гр.д. 515/2008 год.
Решение по гр.д. 513/2008 год.
Решение по гр.д. 421/2008 год.
Решение по гр.д. 454/2008 год.
Решение по гр.д. 440/2008 год.
Решение по гр.д. 435/2008 год.
Решение по гр.д. № 9/2009 год.
Разпореждане по ч.гр.д. № 480/2008 год.
Заповед по ч.гр.д. № 498/2008 год.
Заповед по ч.гр.д. № 500/2008 год.
Заповед по ч.гр.д. № 12/2009 год.
Решение по гр.д. 432/2008 год.
Решение по гр.д. № 442/2008 год.
Заповед по ч.гр.д. № 344/2008 год.
Заповед по ч.гр.д. № 1/2009 год.
Заповед по ч.гр.д. № 2/2009 год.
Решение по гр.д. 299/2008 год.
Решение по гр.д. 407/2008 год.
Решение по гр.д. 425/2008 год.
Заповед по ч.гр.д. № 3/2009 год.
Заповед по ч.гр.д. № 4/2009 год.
Определение по ч.гр.д. № 10/2009 год.
Решение по гр.д. 536/2008 год.
Решение по гр.д. 510/2008 год.
Решение по гр.д. 525/2008 год.
Решение по гр.д. 167/2008 год.
Решение по гр.д. 474/2008 год.
Решение по гр.д. 479/2008 год.
Решение по гр.д. 446/2008 год.
Решение по гр.д. 439/2008 год.
Решение по гр.д. 486/2008 год.
Решение по гр.д. 517/2008 год.
Решение по гр.д. 468/2007 год.
Решение по гр.д. 331/2007 год.
Заповед по ч.гр.д. № 38/2009 год.
Определение по гр.д. № 519/2008 год.
Заповед по ч.гр.д. № 17/2009 год.
Заповед по ч.гр.д. № 25/2009 год.
Заповед по ч.гр.д. № 27/2009 год.
Заповед по ч.гр.д. № 30/2009 год.
Заповед по ч.гр.д. № 35/2009 год.
Заповед по ч.гр.д. № 40/2009 год.
Решение по гр.д. 476/2008 год.
Решение по гр.д. 449/2008 год.
Заповед по ч.гр.д. № 54/2009 год.
Решение по гр.д. 55/2009 год.
Решение по гр.д. 56/2009 год.
Заповед по ч.гр.д. № 60/2009 год.
Заповед по ч.гр.д. № 59/2009 год.
Заповед по ч.гр.д. № 61/2009 год.
Заповед по ч.гр.д. № 62/2009 год.
Решение по гр.д. 228/2007 год.
Заповед по ч.гр.д. № 68/2009 год.
Заповед по ч.гр.д. № 69/2009 год.
Заповед по ч.гр.д. № 70/2009 год.
Заповед по ч.гр.д. № 71/2009 год.
Заповед по ч.гр.д. № 72/2009 год.
Заповед по ч.гр.д. № 73/2009 год.
Заповед по ч.гр.д. № 74/2009 год.
Заповед по ч.гр.д. № 75/2009 год.
Заповед по ч.гр.д. № 76/2009 год.
Решение по гр.д. 450/2007 год.
Определение по гр.д. № 37/1999 год.
Определение по гр.д. № 485/2008 год.
Заповед по ч.гр.д. № 78/2009 год.
Заповед по ч.гр.д. № 79/2009 год.
Заповед по ч.гр.д. № 80/2009 год.
Заповед по ч.гр.д. № 81/2009 год.
Заповед по ч.гр.д. № 82/2009 год.
Заповед по ч.гр.д. № 83/2009 год.
Заповед по ч.гр.д. № 84/2009 год.
Заповед по ч.гр.д. № 85/2009 год.
Заповед по ч.гр.д. № 86/2009 год.
Заповед по ч.гр.д. № 87/2009 год.
Заповед по ч.гр.д. № 88/2009 год.
Заповед по ч.гр.д. № 89/2009 год.
Заповед по ч.гр.д. № 90/2009 год.
Заповед по ч.гр.д. № 91/2009 год.
Заповед по ч.гр.д. № 92/2009 год.
Заповед по ч.гр.д. № 93/2009 год.
Заповед по ч.гр.д. № 94/2009 год.
Заповед по ч.гр.д. № 95/2009 год.
Заповед по ч.гр.д. № 96/2009 год.
Заповед по ч.гр.д. № 97/2009 год.
Заповед по ч.гр.д. № 98/2009 год.
Заповед по ч.гр.д. № 99/2009 год.
Заповед по ч.гр.д. № 100/2009 год.
Заповед по ч.гр.д. № 101/2009 год.
Заповед по ч.гр.д. № 103/2009 год.
Решение по гр.д. 452/2008 год.
Заповед по ч.гр.д. № 105/2009 год.
Заповед по ч.гр.д. № 106/2009 год.
Заповед по ч.гр.д. № 109/2009 год.
Заповед по ч.гр.д. № 110/2009 год.
Заповед по ч.гр.д. № 111/2009 год.
Заповед по ч.гр.д. № 112/2009 год.
Заповед по ч.гр.д. № 118/2009 год.
Заповед по ч.гр.д. № 121/2009 год.
Заповед по ч.гр.д. № 122/2009 год.
Заповед по ч.гр.д. № 124/2009 год.
Заповед по ч.гр.д. № 125/2009 год.
Заповед по ч.гр.д. № 126/2009 год.
Заповед по ч.гр.д. № 127/2009 год.
Заповед по ч.гр.д. № 133/2009 год.
Решение по гр.д. 303/1998 год.
Решение по гр.д. 546/2008 год.
Заповед по ч.гр.д. № 136/2009 год.
Заповед по ч.гр.д. № 137/2009 год.
Заповед по ч.гр.д. № 138/2009 год.
Заповед по ч.гр.д. № 139/2009 год.
Заповед по ч.гр.д. № 140/2009 год.
Заповед по ч.гр.д. № 141/2009 год.
Заповед по ч.гр.д. № 142/2009 год.
Решение по гр.д. 470/2008 год.
Решение по гр.д. 471/2008 год.
Решение по гр.д. 472/2008 год.
Решение по гр.д. 415/2008 год.
Решение по ч.гр.д. № 271/2008 год.
Решение по гр.д. 6/2009 год.
Решение по гр.д. 458/2008 год.
Решение по гр.д. 478/2008 год.
Решение по гр.д. 73/2008 год.
Решение по гр.д. 205/2008 год.
Решение по гр.д. 37/2009 год.
Решение по гр.д. 552/2008 год.
Решение по гр.д. № 152/2008 год.
Решение по гр.д. 162/2008 год.
Решение по гр.д. 549/2008 год.
Заповед по ч.гр.д. № 152/2009 год.
Заповед по ч.гр.д. № 153/2009 год.
Определение по гр.д. № 222/2007 год.
Заповед по ч.гр.д. № 67/2009 год.
Решение по гр.д. 528/2008 год.
Решение по ч.гр.д. № 429/2008 год.
Заповед по ч.гр.д. № 160/2009 год.
Заповед по ч.гр.д. № 161/2009 год.
Определение по гр.д. № 469/2008 год.
Определение по ч.гр.д. № 58/2009 год.
Определение по гр.д. № 435/2008 год.
Определение по гр.д. № 79/2008 год.
Определение по гр.д. № 551/2008 год.
Заповед по ч.гр.д. № 560/2008 год.
Заповед по ч.гр.д. № 561/2008 год.
Заповед по ч.гр.д. № 562/2008 год.
Заповед по ч.гр.д. № 563/2008 год.
Решение по гр.д. 162/2009 год.
Решение по гр.д. 135/2009 год.
Решение по гр.д. 177/2009 год.
Решение по гр.д. 181/2009 год.
Разпореждане по ч.гр.д. № 172/2008 год.
Разпореждане по ч.гр.д. № 173/2008 год.
Определение по гр.д. № 332/2008 год.
Определение по ч.гр.д. № 547/2008 год.
Определение по гр.д. № 373/2008 год.
Решение по гр.д. 158/2009 год.
Заповед по ч.гр.д. № 544/2008 год.
Заповед по ч.гр.д. № 351/2008 год.
Заповед по ч.гр.д. № 530/2008 год.
Определение по гр.д. № 65/2009 год.
Определение по гр.д. № 66/2009 год.
Решение по гр.д. 511/2008 год.
Разпореждане по ч.гр.д. № 178/2009 год.
Определение по гр.д. № 162/2005 год.
Определение по гр.д. № 435/2007 год.
Решение по гр.д. 422/2008 год.
Заповед по ч.гр.д. № 1/2009 год.
Заповед по ч.гр.д. № 2/2009 год.
Заповед по ч.гр.д. № 3/2009 год.
Заповед по ч.гр.д. № 4/2009 год.
Решение по гр.д. 555/2008 год.
Решение по гр.д. 520/2008 год.
Определение по ч.гр.д. № 258/2008 год.
Решение по гр.д. 5/2009 год.
Заповед по ч.гр.д. № 19/2009 год.
Заповед по ч.гр.д. № 151/2009 год.
Заповед по ч.гр.д. № 185/2009 год.
Решение по гр.д. 481/2008 год.