Влезли в сила съдебни актове по наказателни дела през

четвъртото тримесечие на 2009 г.

 

Определение по н.д.ч.х. № 385/2009 год.
Решение по ч.н.д. № 474/2009 год.
Решение по ч.н.д. № 478/2009 год.
Решение по ч.н.д. № 492/2009 год.
Решение по ч.н.д. № 549/2009 год.
Решение по ч.н.д. № 296/2009 год.
Решение по ч.н.д. № 314/2009 год.
Решение по а.н.д. № 312/2009 год.
Решение по а.н.д. № 332/2009 год.
Решение по а.н.д. № 538/2009 год.
Определение по а.н.д. № 575/2009 год.
Решение по а.н.д. № 242/2009 год.
Решение по а.н.д. № 245/2009 год.
Решение по а.н.д. № 309/2009 год.
Решение по а.н.д. № 593/2009 год.
Решение по а.н.д. № 254/2009 год.
Определение по н.д.о.х. № 77/2007 год.
Определение по н.д.о.х. № 454/2006 год.
Определение по н.д.о.х. № 610/2007 год.
Определение по н.д.о.х. № 553/2009 год.
Определение по н.д.о.х. № 558/2009 год.
Определение по н.д.о.х. № 561/2009 год.
Определение по н.д.о.х. № 562/2009 год.
Определение по н.д.о.х. № 604/2009 год.
Определение по н.д.о.х. № 605/2009 год.
Определение по н.д.о.х. № 609/2009 год.
Определение по н.д.о.х. № 278/2007 год.
Определение по н.д.о.х. № 603/2009 год.
Определение по н.д.о.х. № 608/2009 год.
Определение по н.д.о.х. № 555/2009 год.
Определение по н.д.о.х. № 568/2009 год.
Присъда по н.д.о.х. № 625/2009 год.
Определение по а.н.д. № 577/2009 год.
Определение по н.д.о.х. № 597/2007 год.
Определение по ч.н.д. № 572/2009 год.
Определение по ч.н.д. № 567/2009 год.
Определение по ч.н.д. № 597/2009 год.
Определение по ч.н.д. № 635/2009 год.
Определение по ч.н.д. № 653/2009 год.
Определение по а.н.д. № 634/2009 год.
Определение по а.н.д. № 669/2009 год.
Определение по а.н.д. № 670/2009 год.
Определение по а.н.д. № 671/2009 год.
Определение по а.н.д. № 689/2009 год.
Определение по н.д.ч.х. № 622/2009 год.
Определение по н.д.о.х. № 628/2009 год.
Определение по н.д.о.х. № 651/2009 год.
Определение по н.д.о.х. № 674/2009 год.
Определение по н.д.о.х. № 679/2009 год.
Определение по н.д.о.х. № 683/2009 год.
Определение по н.д.о.х. № 698/2009 год.
Определение по н.д.о.х. № 703/2009 год.
Разпореждане по н.д.о.х. № 586/2009 год.
Присъда по н.д.о.х. № 523/2009 год.
Присъда по н.д.о.х. № 440/2009 год.
Присъда по н.д.о.х. № 349/2009 год.
Присъда по н.д.о.х. № 289/2009 год.
Присъда по н.д.о.х. № 420/2007 год.
Присъда по н.д.о.х. № 62/2008 год.
Присъда по н.д.о.х. № 121/2009 год.
Присъда по н.д.о.х. № 466/2009 год.
Присъда по н.д.о.х. № 578/2009 год.
Присъда по н.д.о.х. № 585/2009 год.
Присъда по н.д.о.х. № 592/2009 год.
Присъда по н.д.о.х. № 640/2009 год.
Присъда по н.д.о.х. № 645/2009 год.
Присъда по н.д.о.х. № 664/2009 год.
Присъда по н.д.о.х. № 681/2009 год.
Решение по ч.н.д. № 514/2009 год.
Решение по ч.н.д. № 488/2009 год.
Решение по а.н.д. № 548/2009 год.
Решение по а.н.д. № 550/2009 год.
Решение по а.н.д. № 579/2009 год.
Решение по а.н.д. № 446/2009 год.
Решение по а.н.д. № 447/2009 год.
Решение по а.н.д. № 448/2009 год.
Решение по а.н.д. № 462/2009 год.
Решение по а.н.д. № 493/2009 год.
Решение по а.н.д. № 511/2009 год.
Решение по а.н.д. № 433/2009 год.
Решение по а.н.д. № 434/2009 год.
Решение по а.н.д. № 255/2009 год.
Решение по а.н.д. № 428/2009 год.
Решение по н.д.о.х. № 443/2009 год.
Решение по а.н.д. № 437/2009 год.
Решение по ч.н.д. № 588/2009 год.
Решение по ч.н.д. № 632/2009 год.
Решение по а.н.д. № 487/2009 год.
Решение по а.н.д. № 537/2009 год.
Решение по а.н.д. № 539/2009 год.
Решение по а.н.д. № 564/2009 год.
Решение по а.н.д. № 602/2009 год.
Решение по а.н.д. № 612/2009 год.
Решение по а.н.д. № 650/2009 год.
Определение по н.д.о.х. № 547/2009 год.
Определение по н.д.о.х. № 641/2009 год.