Влезли в сила съдебни актове по наказателни дела през

четвърто тримесечие на 2010 г.

 

Определение по ч.н.д. № 471/2010 год.
Определение по ч.н.д. № 490/2010 год.
Определение по ч.н.д. № 514/2010 год.
Определение по ч.н.д. № 515/2010 год.
Определение по ч.н.д. № 524/2010 год.
Определение по а.н.д. № 315/2010 год.
Определение по а.н.д. № 441/2010 год.
Определение по а.н.д. № 503/2010 год.
Определение по а.н.д. № 539/2010 год.
Определение по а.н.д. № 545/2010 год.
Определение по а.н.д. № 548/2010 год.
Определение по а.н.д. № 549/2010 год.
Определение по а.н.д. № 551/2010 год.
Определение по а.н.д. № 553/2010 год.
Определение по а.н.д. № 555/2010 год.
Определение по а.н.д. № 572/2010 год.
Определение по а.н.д. № 597/2010 год.
Определение по а.н.д. № 598/2010 год.
Определение по а.н.д. № 607/2010 год.
Определение по н.д.о.х. № 321/2010 год.
Определение по н.д.о.х. № 361/2010 год.
Определение по н.д.о.х. № 508/2010 год.
Присъда по н.д.ч.х. № 321/2007год.
Присъда по н.д.ч.х. № 147/2010 год.
Присъда по н.д.о.х. № 445/2009 год.
Присъда по н.д.о.х. № 554/2009 год.
Присъда по н.д.о.х. № 637/2009 год.
Присъда по н.д.о.х. № 58/2010 год.
Присъда по н.д.о.х. № 67/2010 год.
Присъда по н.д.о.х. № 194/2010 год.
Присъда по н.д.о.х. № 196/2010 год.
Присъда по н.д.о.х. № 338/2010 год.
Присъда по н.д.о.х. № 361/2010 год.
Присъда по н.д.о.х. № 401/2010 год.
Присъда по н.д.о.х. № 423/2010 год.
Присъда по н.д.о.х. № 426/2010 год.
Присъда по н.д.о.х. № 428/2010 год.
Присъда по н.д.о.х. № 429/2010 год.
Присъда по н.д.о.х. № 430/2010 год.
Присъда по н.д.о.х. № 434/2010 год.
Присъда по н.д.о.х. № 435/2010 год.
Присъда по н.д.о.х. № 439/2010 год.
Присъда по н.д.о.х. № 470/2010 год.
Присъда по н.д.о.х. № 477/2010 год.
Присъда по н.д.о.х. № 479/2010 год.
Присъда по н.д.о.х. № 487/2010 год.
Присъда по н.д.о.х. № 513/2010 год.
Присъда по н.д.о.х. № 518/2010 год.
Присъда по н.д.о.х. № 527/2010 год.
Присъда по н.д.о.х. № 557/2010 год.
Присъда по н.д.о.х. № 559/2010 год.
Присъда по н.д.о.х. № 604/2010 год.
Разпореждане по н.д.о.х. № 556/2010 год.
Разпореждане по ч.н.д. № 578/2010 год.
Решение по ч.н.д. № 451/2010 год.
Решение по ч.н.д. № 459/2010 год.
Решение по ч.н.д. № 468/2010 год.
Решение по ч.н.д. № 475/2010 год.
Решение по ч.н.д. № 488/2010 год.
Решение по ч.н.д. № 500/2010 год.
Решение по ч.н.д. № 501/2010 год.
Решение по ч.н.д. № 502/2010 год.
Решение по ч.н.д. № 509/2010 год.
Решение по ч.н.д. № 534/2010 год.
Решение по а.н.д. № 11/2010 год.
Решение по а.н.д. № 178/2010 год.
Решение по а.н.д. № 179/2010 год.
Решение по а.н.д. № 192/2010 год.
Решение по а.н.д. № 340/2010 год.
Решение по а.н.д. № 431/2010 год.
Решение по а.н.д. № 436/2010 год.
Решение по а.н.д. № 443/2010 год.
Решение по а.н.д. № 473/2010 год.
Решение по а.н.д. № 478/2010 год.
Решение по а.н.д. № 493/2010 год.
Решение по а.н.д. № 506/2010 год.
Решение по а.н.д. № 507/2010 год.
Решение по а.н.д. № 522/2010 год.
Решение по а.н.д. № 544/2010 год.
Решение по а.н.д. № 546/2010 год.
Решение по а.н.д. № 616/2010 год.
Споразумение по н.д.о.х. № 433/2010 год.
Споразумение по н.д.о.х. № 496/2010 год.
Споразумение по н.д.о.х. № 497/2010 год.
Споразумение по н.д.о.х. № 504/2010 год.
Споразумение по н.д.о.х. № 505/2010 год.
Споразумение по н.д.о.х. № 511/2010 год.
Споразумение по н.д.о.х. № 512/2010 год.
Споразумение по н.д.о.х. № 517/2010 год.
Споразумение по н.д.о.х. № 520/2010 год.
Споразумение по н.д.о.х. № 528/2010 год.
Споразумение по н.д.о.х. № 532/2010 год.
Споразумение по н.д.о.х. № 558/2010 год.
Споразумение по н.д.о.х. № 587/2010 год.
Споразумение по н.д.о.х. № 594/2010 год.
Споразумение по н.д.о.х. № 603/2010 год.
Споразумение по н.д.о.х. № 608/2010 год.