Влезли в сила съдебни актове по наказателни дела през

трето тримесечие на 2009 г.

 

Решение по а.н.д. № 20084410200499
Решение по а.н.д. № 20084410200500
Решение по а.н.д. № 20084410200581
Решение по а.н.д. № 20094410200104
Решение по а.н.д. № 20084410200534
Решение по а.н.д. № 20094410200101
Решение по а.н.д. № 20094410200102
Решение по а.н.д. № 20094410200111
Решение по а.н.д. № 20094410200032
Определение по ч.н.д. № 20094410200248
Решение по а.н.д. № 20094410200234
Присъда по н.д.о.х. № 20094410200315
Решение по а.н.д. № 20094410200184
Определение по а.н.д. № 20094410200317
Определение по ч.н.д. № 20094410200261
Решение по а.н.д. № 20094410200229
Присъда по н.д.о.х. № 20094410200337
Присъда по н.д.о.х. № 20094410200338
Присъда по н.д.о.х. № 20094410200339
Присъда по н.д.о.х. № 20094410200340
Присъда по н.д.о.х. № 20094410200333
Присъда по н.д.о.х. № 20094410200334
Присъда по н.д.о.х. № 20094410200335
Присъда по н.д.о.х. № 20094410200336
Присъда по н.д.о.х. № 20094410200341
Присъда по н.д.о.х. № 20094410200342
Присъда по н.д.о.х. № 20094410200343
Определение по ч.н.д. № 20094410200301
Определение по ч.н.д. № 20094410200252
Определение по ч.н.д. № 20094410200375
Определение по ч.н.д. № 20094410200374
Определение по ч.н.д. № 20094410200376
Определение по ч.н.д. № 20094410200373
Решение по а.н.д. № 20094410200293
Решение по а.н.д. № 20094410200313
Присъда по н.д.о.х. № 20094410200347
Определение по н.д.о.х. № 20094410200385
Определение по н.д.о.х. № 20094410200386
Определение по н.д.о.х. № 20094410200387
Определение по н.д.о.х. № 20094410200388
Решение по ч.н.д. № 20094410200384
Определение по н.д.ч.х. № 20094410200157
Определение по ч.н.д. № 20094410200286
Решение по а.н.д. № 20094410200391
Разпореждане по н.д.о.х. № 20094410200397
Решение по а.н.д. № 20094410200169
Присъда по н.д.о.х. № 20094410200401
Определение по ч.н.д. № 20094410200389
Определение по н.д.о.х. № 20094410200392
Определение по н.д.о.х. № 20094410200393
Определение по н.д.о.х. № 20094410200403
Определение по ч.н.д. № 20094410200346
Определение по а.н.д. № 20094410200415
Определение по ч.н.д. № 20094410200404
Присъда по н.д.о.х. № 20094410200414
Определение по н.д.о.х. № 20094410200419
Присъда по н.д.о.х. № 20094410200427
Решение по а.н.д. № 20094410200244
Решение по а.н.д. № 20094410200345
Определение по ч.н.д. № 20094410200424
Решение по а.н.д. № 20094410200438
Присъда по н.д.о.х. № 20094410200444
Присъда по н.д.о.х. № 20094410200443
Определение по а.н.д. № 20094410200485
Решение по а.н.д. № 20094410200290
Определение по ч.н.д. № 20094410200454
Определение по ч.н.д. № 20094410200344
Определение по н.д.о.х. № 20074410200773
Решение по а.н.д. № 20094410200394
Определение по н.д.о.х. № 20094410200456
Решение по а.н.д. № 20094410200459
Решение по ч.н.д. № 20094410200455
Решение по ч.н.д. № 20094410200461
Решение по ч.н.д. № 20094410200467
Определение по н.д.о.х. № 20094410200490
Определение по н.д.о.х. № 20094410200495
Решение по ч.н.д. № 20094410200506
Решение по ч.н.д. № 20094410200505
Решение по ч.н.д. № 20094410200504
Решение по ч.н.д. № 20094410200503
Решение по ч.н.д. № 20094410200502
Решение по ч.н.д. № 20094410200501
Определение по а.н.д. № 20094410200491
Определение по н.д.о.х. № 20094410200510
Присъда по н.д.о.х. № 20094410200451
Определение по н.д.о.х. № 20094410200465
Присъда по н.д.о.х. № 20094410200468
Определение по а.н.д. № 20094410200475
Определение по н.д.о.х. № 20094410200507
Присъда по н.д.о.х. № 20094410200515
Определение по ч.н.д. № 20094410200481
Определение по ч.н.д. № 20094410200496
Разпореждане по ч.н.д. № 20094410200508
Разпореждане по ч.н.д. № 20094410200416
Определение по а.н.д. № 20094410200498
Определение по н.д.о.х. № 20094410200524
Определение по н.д.о.х. № 20094410200528