Начало

Обща информация

Структура

Информация за дела

Банкови сметки, бюджет

Обявления, конкурси и др.

Резултати от работата на съда

Полезна информация

Пресцентър

 

 

 

 

 

 

Полезна информация

::   Защита на личните данни

ДЛЪЖНОСТНО ЛИЦЕ ПО ЗАЩИТА НА ДАННИTE В РАЙОНЕН СЪД ЛЕВСКИ

        Янка Борисова, административен секретар

:: телефон за връзка: 0650/82296;

:: електронен адрес: levski_rs@abv.bg

 

::   Държавни такси и разноски  

::   Освобождаване от държавни такси

::  ТАРИФА № 1 към Закона за държавните такси за таксите, събирани от съдилищата, прокуратурата, следствените служби и Министерството на правосъдието.

::  ТАРИФА за държавните такси, които се събират от съдилищата по Гражданския процесуален кодекс (ГПК).

:: Нормативни разходи при предоставяне на обществена информация по ЗДОИ.

::  Правна помощ

::  Как да получа правна помощ ?

Съдебни заседатели:

::  СПИСЪК на съдебните заседатели на Районен съд - Левски за мандат 2020-2024 година.

::   НАРЕДБА №7/28.09.2017 г. за съдебните заседатели

Вещи лица:

:: СПИСЪК на специалистите, утвърдени за вещи лица и съдебни преводачи, за съдебния район на Окръжен съд Плевен и Административен съд Плевен през 2019 година.

:: НАРЕДБА №2/29.06.2015 г. за вписването, квалификацията и възнагражденията на вещите лица  

::  Търсене на вещи лица

 


  © 2008 Районен съд - Левски