Начало

Обща информация

Структура

Информация за дела

Банкови сметки

Обявления, конкурси и др.

Резултати от работата на съда

Полезна информация

Пресцентър

 

 

 

 

 

 

Полезна информация

::   Държавни такси и разноски  

::   Освобождаване от държавни такси

::  ТАРИФА № 1 към Закона за държавните такси за таксите, събирани от съдилищата, прокуратурата, следствените служби и Министерството на правосъдието.

::  ТАРИФА за държавните такси, които се събират от съдилищата по Гражданския процесуален кодекс (ГПК).

:: Нормативни разходи при предоставяне на обществена информация по ЗДОИ.

::  Правна помощ

::  Как да получа правна помощ ?

::  Адвокати в съдебен район Левски

::  Нотариуси в съдебен район Левски  

Съдебни заседатели:

::  СПИСЪК на съдебните заседатели на Районен съд - Левски за мандат 2015-2020 година.

::   НАРЕДБА № 1 от 3 февруари 2011 г. за съдебните заседатели (Издадена от Висшия съдебен съвет, обн., ДВ, бр. 14 от 15.02.2011 г.)

Вещи лица:

:: СПИСЪК на специалистите, утвърдени за вещи лица и съдебни преводачи, за съдебния район на Окръжен съд гр.Плевен и Административен съд гр.Плевен през 2017 година.

:: НАРЕДБА № 1 от 16 януари 2008 г. за вписването, квалификацията и възнагражденията на вещите лица (Обн., ДВ, бр. 11 от 05.02.2008 г.; изм., бр. 98 от 11.12.2009 г.)

::  Търсене на вещи лица

 


  © 2008 Районен съд - Левски