Начало

Обща информация

Структура

Информация за дела

Банкови сметки, бюджет

Обявления, конкурси и др.

Резултати от работата на съда

Полезна информация

Пресцентър

 

 

 

 

 

 

 

26.06.2019 г.

 Със симулативен съдебен процес приключи съвместната работа между Средно училище "Крум Попов" гр.Левски и Районен съд – Левски по образователната програма, реализирана от Висшия съдебен съвет (ВСС) и Министерството на образованието и науката (МОН) "Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури" за учебната 2018-2019 година.

Образователната програма стартира като пилотна през 2014 г. в резултат на подписано споразумение между ВСС и МОН и е насочена към формиране на правна грамотност и култура сред учениците, към повишаване степента на доверието им в съдебната власт и към спазване на законите. Програмата цели да провокира и насочи вниманието на младите хора към осъзнаване значението на държавността и законността, към справедливост в социалното общуване и утвърждаване култура на толерантност.

В ролите на съдия, прокурор, адвокат, вещо лице, свидетели, подсъдим, секретар и съдебни заседатели влязоха учениците от VІІІБ клас Пламен Крумов, Магдалена Рачева, Александрос Иванов, Радостин Насков, Христо Методиев, Теодора Веселинова, Крум Атанасов, Ясен Христов, Мариета Иванова и Тихомир Бернаров. В съдебната зала на районния съд, в присъствието на техни съученици и учители, на председателя на съда, на магистрати и съдебни служители, учениците представиха наказателен процес – дело за убийство, което завърши с осъдителна присъда.

Всички учeници бяха наградени с предметни награди и удостоверения от председателя на Районен съд Левски – съдия Палмира Атанасова, която даде висока оценка на професионализма и старанието на участниците и им пожела бъдещи успехи. Класният ръководител Магдалена Петрова и директорът на СУ „Кр. Попов“ Валентина Дженева изразиха удовлетвореност от съвместната работа по образователната програма и желание за продължаване на инициативата, имаща за цел повишаване на информираността на учениците за структурата, функциите и значението на съдебната власт в България.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


18.04.2013 г.

Издаване на електронно свидетелство за съдимост

Считано от 15.02.2013 г. гражданите могат да ползват услугата „издаване на електронно свидетелство за съдимост”, за което е необходим електронен подпис.
Подробна информация за реда и начина на издаването му се съдържа в приложения файл:

28.04.2011 г.

Изпращане на съобщения и призовки чрез електронен пощенски адрес

           Районен съд гр.Левски публикува на интернет страницата си "Правила за изпращане на съобщения и призовки чрез електронен пощенски адрес по реда на чл. 42, ал.4 и сл. от ГПК". Всички лица желаещи да получават съобщения и призовки по електронен път трябва да попълнят заявление  (Приложение №1), което ще бъде прикрепяно към делото.
 

 


  © 2008 Районен съд - Левски