Начало

Обща информация

Структура

Информация за дела

Банкови сметки, бюджет

Обявления, конкурси и др.

Резултати от работата на съда

Полезна информация

Пресцентър

 

 

 

 

 

 

 

03.07.2020 г.

PDF Висшият съдебен съвет организира през месец юли 2020 г. публични обсъждания на модели за реформа на съдебната карта на районните съдилища и прокуратури по апелативни райони


02.06.2020 г.

Правила и мерки за работа на съдилищата в условията на пандемия.

Районен съд Левски осъществява дейността си съобразно приетите от ВСС правила и мерки за работа на съдилищата в условията на пандемия.

Допълнителна информация може да бъде получена на тел.: 0650 82296 - адм. секретар


29.04.2020 г.

ЗАПОВЕД НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА РАЙОНЕН СЪД - ЛЕВСКИ ВЪВ ВРЪЗКА С ОБЯВЕНОТО ИЗВЪНРЕДНО ПОЛОЖЕНИЕ - връчване на съдебни книжа

 

16.04.2020 г.

БАНКОВА СМЕТКА за чужди средства в лева за набиране на средства от дарения на магистрати и съдебни служители за подпомагане финансирането на дейности и мерки срещу разпространението на COVID-19 на територията на страната.

 

09.04.2020 г.

ЗАПОВЕД НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА РАЙОНЕН СЪД - ЛЕВСКИ ЗА ДЕЖУРСТВА ЗА ПЕРИОДА 09.04.2020 Г. - 13.05.2020 Г.

 

08.04.2020 г.

ЗАПОВЕД НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА РАЙОНЕН СЪД - ЛЕВСКИ ВЪВ ВРЪЗКА С ОБЯВЕНОТО ИЗВЪНРЕДНО ПОЛОЖЕНИЕ - образуване на дела

 

01.04.2020 г.

ЗАПОВЕД НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА РАЙОНЕН СЪД - ЛЕВСКИ ВЪВ ВРЪЗКА С ОБЯВЕНОТО ИЗВЪНРЕДНО ПОЛОЖЕНИЕ - издаване на свидетелства за съдимост

 

26.03.2020 г.

ЗАПОВЕД НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА РАЙОНЕН СЪД - ЛЕВСКИ ВЪВ ВРЪЗКА С ОБЯВЕНОТО ИЗВЪНРЕДНО ПОЛОЖЕНИЕ - допълнение

 

18.03.2020 г.

ЗАПОВЕД НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА РАЙОНЕН СЪД - ЛЕВСКИ ВЪВ ВРЪЗКА С ОБЯВЕНОТО ИЗВЪНРЕДНО ПОЛОЖЕНИЕ - допълнение

 

16.03.2020 г.

ЗАПОВЕД НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА РАЙОНЕН СЪД - ЛЕВСКИ ЗА ДЕЖУРСТВА ЗА ПЕРИОДА 16.03.2020 Г. - 13.04.2020 Г.

 

16.03.2020 г.

ЗАПОВЕД НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА РАЙОНЕН СЪД - ЛЕВСКИ ВЪВ ВРЪЗКА С ОБЯВЕНОТО ИЗВЪНРЕДНО ПОЛОЖЕНИЕ!

ЗА СПРАВКИ ПО ДЕЛА - тел.0650/86419;

ПО ИЗПЪЛНИТЕЛНИ ДЕЛА - тел.0988934787;

ел.поща: levski_rs@abv.bg

 

16.03.2020 г.

Решение на СК на Висш съдебен съвет - актуални мерки за превенция на COVID-19.

 

15.03.2020 г.

 Във връзка със създадената епидемична обстановка в страната, Съдийската колегия на ВСС прие мерки за превенция и ограничаване на разпространението на COVID-19

        Съдийската колегия на Висшия съден съвет проведе извънредно заседание във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 на територията на страната и обявеното с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание на Република България извънредно положение, както и препоръките на Националния оперативен щаб, създаден със заповед на министър-председателя на Република България, за социална дистанция.

Членовете на Съдийската колегия единодушно с 13 гласа „за“ взеха решение, с което се определят следните мерки за съдилищата на територията на Република България за периода от 16 март до 13 април 2020 г.


11.03.2020 г.

 
         Районен съд Левски уведомява, че със заповед №РД-03-28/10.03.2020 г. на председателя на съда, в съответствие с решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по протокол №8/10.03.2020 г. (с което се препоръчва отлагане на всички дела с до един месец във връзка с констатираната епидемична обстановка вследствие разпространение на COVID-19) и разпореденото със заповед №РД-01-117/08.03.2020 г. на министъра на здравеопазването преустановяване на всички масови мероприятия в областите Габрово и Плевен до второ нареждане; във връзка със заповед №РД-79/10.03.2020 г. на председателя на Окръжен съд Плевен, е препоръчано отлагане на откритите съдебни заседания, насрочени в срок до един месец.

 Преустановено е извършването на публични продажби по изпълнителни дела, респ. извършването на други изпълнителни действия, налагащи присъствие на много хора, в Съдебно-изпълнителната служба при РС Левски, в срок до края на месец март 2020 г.

  Страните по отложените дела ще бъдат уведомявани своевременно да не се явяват в съда.

             Препоръчва се на гражданите да извършват необходимите им справки за движението на делата, респ. за отлагане на дела, по телефон или електронна поща.

             Телефон за справки: 0650/86419; 0650/82296

             Ел.поща: levski_rs@abv.bg


07.02.2020 г.

 Годишно отчетно събрание

         На 19.02.2020 г. от 11,00 часа в съдебна зала №1 ще се проведе общо събрание за обсъждане на отчетния доклад за работата на съда през 2019 г.  
         Отчетният доклад е публикуван на интернет страницата на РС Левски, раздел „Резултати от работата на съда”.
 

26.06.2019 г.

 Със симулативен съдебен процес приключи съвместната работа между Средно училище "Крум Попов" гр.Левски и Районен съд – Левски по образователната програма, реализирана от Висшия съдебен съвет (ВСС) и Министерството на образованието и науката (МОН) "Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури" за учебната 2018-2019 година.

Образователната програма стартира като пилотна през 2014 г. в резултат на подписано споразумение между ВСС и МОН и е насочена към формиране на правна грамотност и култура сред учениците, към повишаване степента на доверието им в съдебната власт и към спазване на законите. Програмата цели да провокира и насочи вниманието на младите хора към осъзнаване значението на държавността и законността, към справедливост в социалното общуване и утвърждаване култура на толерантност.

В ролите на съдия, прокурор, адвокат, вещо лице, свидетели, подсъдим, секретар и съдебни заседатели влязоха учениците от VІІІБ клас Пламен Крумов, Магдалена Рачева, Александрос Иванов, Радостин Насков, Христо Методиев, Теодора Веселинова, Крум Атанасов, Ясен Христов, Мариета Иванова и Тихомир Бернаров. В съдебната зала на районния съд, в присъствието на техни съученици и учители, на председателя на съда, на магистрати и съдебни служители, учениците представиха наказателен процес – дело за убийство, което завърши с осъдителна присъда.

Всички учeници бяха наградени с предметни награди и удостоверения от председателя на Районен съд Левски – съдия Палмира Атанасова, която даде висока оценка на професионализма и старанието на участниците и им пожела бъдещи успехи. Класният ръководител Магдалена Петрова и директорът на СУ „Кр. Попов“ Валентина Дженева изразиха удовлетвореност от съвместната работа по образователната програма и желание за продължаване на инициативата, имаща за цел повишаване на информираността на учениците за структурата, функциите и значението на съдебната власт в България.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


18.04.2013 г.

Издаване на електронно свидетелство за съдимост

Считано от 15.02.2013 г. гражданите могат да ползват услугата „издаване на електронно свидетелство за съдимост”, за което е необходим електронен подпис.
Подробна информация за реда и начина на издаването му се съдържа в приложения файл:

28.04.2011 г.

Изпращане на съобщения и призовки чрез електронен пощенски адрес

           Районен съд гр.Левски публикува на интернет страницата си "Правила за изпращане на съобщения и призовки чрез електронен пощенски адрес по реда на чл. 42, ал.4 и сл. от ГПК". Всички лица желаещи да получават съобщения и призовки по електронен път трябва да попълнят заявление  (Приложение №1), което ще бъде прикрепяно към делото.
 

 


  © 2008 Районен съд - Левски