Начало

Обща информация

Структура

Информация за дела

Банкови сметки, бюджет

Обявления, конкурси и др.

Резултати от работата на съда

Полезна информация

Пресцентър

 

 

 

 

 

 

 

16.07.2018 г.

На 12.07.2018 г. Десислава Константинова Николаева-Георгиева официално встъпи в длъжност „съдия“ в Районен съд – Левски.

Десислава Николаева-Георгиева е била младши съдия в Окръжен съд Плевен; с решение по протокол №21/26.06.2018 г. на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет е назначена на длъжността "съдия" в Районен съд Левски, считано от 12.07.2018 г.


29.06.2018 г.

 
         С решение по протокол №20/19.06.2018 г. на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет съдия Наташа Георгиева Панчева е освободена от длъжността "съдия" в Районен съд Левски на основание чл.165 ал.1 т.1 от ЗСВ, считано от 27.06.2018 г.
        С решение по протокол №21/26.06.2018 г. на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет младши съдия Десислава Константинова Николаева-Георгиева е назначена на длъжността "съдия" в Районен съд Левски, считано от 12.07.2018 г.

07.02.2018 г.

 Годишно отчетно събрание

         На 16.02.2018 г. от 11,00 часа в съдебна зала №1 ще се проведе общо събрание за обсъждане на отчетния доклад за работата на съда през 2017 г.  
         Отчетният доклад е публикуван на интернет страницата на РС Левски, раздел „Резултати от работата на съда”.
 

07.02.2018 г.

Ден на отворените врати

           На 20.04.2018 г. в Районен съд - Левски ще се проведе традиционната инициатива „Ден на отворените врати". Гражданите могат да се запознаят с възможностите за предоставяне на съдебно-административни услуги и информация, да разгледат деловодствата и съдебните зали, да се запознаят със структурата на институцията и да получат отговори на интересуващите ги въпроси, свързани с организацията и спецификата на работа в съда.


07.06.2017 г.

Със симулативен съдебен процес приключи съвместната работа между Средно училище "Крум Попов" гр.Левски и Районен съд - Левски по образователната програма, реализирана от Висш съдебен съвет и Министерство на образованието и науката "Съдебната власт - информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури" за учебната 2016-2017 година. Програмата има за цел повишаване на информираността на учениците за структурата, функциите и значението на съдебната власт в България.

В ролите на съдия, прокурор, адвокат, вещо лице, свидетели, подсъдим, секретар и съдебни заседатели влязоха ученици от IX клас. В съдебната зала на Районния съд, в присъствието на техни съученици, учители, на председателя на съда Палмира Атанасова, районния прокурор Чавдар Мънев, съдии и съдебни служители учениците представиха наказателен процес - дело за убийство, което завърши с осъдителна присъда.

Председателят на съда даде висока оценка на професионализма и старанието на участниците. Съвместната работа по образователната програма приключи с награждаване на всички ученици с грамоти.

 18.04.2013 г.

Издаване на електронно свидетелство за съдимост

Считано от 15.02.2013 г. гражданите могат да ползват услугата „издаване на електронно свидетелство за съдимост”, за което е необходим електронен подпис.
Подробна информация за реда и начина на издаването му се съдържа в приложения файл:

28.04.2011 г.

Изпращане на съобщения и призовки чрез електронен пощенски адрес

           Районен съд гр.Левски публикува на интернет страницата си "Правила за изпращане на съобщения и призовки чрез електронен пощенски адрес по реда на чл. 42, ал.4 и сл. от ГПК". Всички лица желаещи да получават съобщения и призовки по електронен път трябва да попълнят заявление  (Приложение №1), което ще бъде прикрепяно към делото.
 

 


  © 2008 Районен съд - Левски