Начало

Обща информация

Структура

Информация за дела

Банкови сметки, бюджет

Обявления, конкурси и др.

Резултати от работата на съда

Полезна информация

Пресцентър

 

 

 

 

 

 

 

03.04.2019 г.

 Национален конкурс за ученическо есе

         Висшият съдебен съвет организира национален конкурс за ученическо есе на тема "Откровено за съдебната власт". Може да се информирате подробно за конкурса и регламента за провеждането му тук.
 

05.02.2019 г.

 Годишно отчетно събрание

         На 15.02.2019 г. от 11,00 часа в съдебна зала №1 ще се проведе общо събрание за обсъждане на отчетния доклад за работата на съда през 2018 г.  
         Отчетният доклад е публикуван на интернет страницата на РС Левски, раздел „Резултати от работата на съда”.
 

05.02.2019 г.

Ден на отворените врати

           На 19.04.2019 г. в Районен съд - Левски ще се проведе традиционната инициатива „Ден на отворените врати". Гражданите могат да се запознаят с възможностите за предоставяне на съдебно-административни услуги и информация, да разгледат деловодствата и съдебните зали, да се запознаят със структурата на институцията и да получат отговори на интересуващите ги въпроси, свързани с организацията и спецификата на работа в съда.


16.07.2018 г.

На 12.07.2018 г. Десислава Константинова Николаева-Георгиева официално встъпи в длъжност „съдия“ в Районен съд – Левски.

Десислава Николаева-Георгиева е била младши съдия в Окръжен съд Плевен; с решение по протокол №21/26.06.2018 г. на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет е назначена на длъжността "съдия" в Районен съд Левски, считано от 12.07.2018 г.


29.06.2018 г.

 
         С решение по протокол №20/19.06.2018 г. на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет съдия Наташа Георгиева Панчева е освободена от длъжността "съдия" в Районен съд Левски на основание чл.165 ал.1 т.1 от ЗСВ, считано от 27.06.2018 г.
        С решение по протокол №21/26.06.2018 г. на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет младши съдия Десислава Константинова Николаева-Георгиева е назначена на длъжността "съдия" в Районен съд Левски, считано от 12.07.2018 г.

07.06.2017 г.

Със симулативен съдебен процес приключи съвместната работа между Средно училище "Крум Попов" гр.Левски и Районен съд - Левски по образователната програма, реализирана от Висш съдебен съвет и Министерство на образованието и науката "Съдебната власт - информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури" за учебната 2016-2017 година. Програмата има за цел повишаване на информираността на учениците за структурата, функциите и значението на съдебната власт в България.

В ролите на съдия, прокурор, адвокат, вещо лице, свидетели, подсъдим, секретар и съдебни заседатели влязоха ученици от IX клас. В съдебната зала на Районния съд, в присъствието на техни съученици, учители, на председателя на съда Палмира Атанасова, районния прокурор Чавдар Мънев, съдии и съдебни служители учениците представиха наказателен процес - дело за убийство, което завърши с осъдителна присъда.

Председателят на съда даде висока оценка на професионализма и старанието на участниците. Съвместната работа по образователната програма приключи с награждаване на всички ученици с грамоти.

 18.04.2013 г.

Издаване на електронно свидетелство за съдимост

Считано от 15.02.2013 г. гражданите могат да ползват услугата „издаване на електронно свидетелство за съдимост”, за което е необходим електронен подпис.
Подробна информация за реда и начина на издаването му се съдържа в приложения файл:

28.04.2011 г.

Изпращане на съобщения и призовки чрез електронен пощенски адрес

           Районен съд гр.Левски публикува на интернет страницата си "Правила за изпращане на съобщения и призовки чрез електронен пощенски адрес по реда на чл. 42, ал.4 и сл. от ГПК". Всички лица желаещи да получават съобщения и призовки по електронен път трябва да попълнят заявление  (Приложение №1), което ще бъде прикрепяно към делото.
 

 


  © 2008 Районен съд - Левски