Начало

Обща информация

Структура

Информация за дела

Банкови сметки, бюджет

Обявления, конкурси и др.

Резултати от работата на съда

Полезна информация

Пресцентър

 

 

 

 

 

 

Държавни такси

 

По граждански и наказателни дела

IBAN: BG04UBBS80023106039708

BIC: UBBS BGSF

БАНКА: ОББ АД гр.ЛЕВСКИ


    Освен д.т. по делата, се дължат д.т. и за издаване на съответни документи на гражданите, както следва:

 - За изпълнителен лист                    – 5,00 лв.;
 - За свидетелство за съдимост        – 5,00 лв.;
 - За удостоверение                            – 5,00 лв.;

 - За препис от решение или присъда –

                 за първа страница            – 2,00 лв.;
                 за всяка следваща        по 1,00 лв.

           Таксите се внасят по сметка на РС-Левски в офис на банка или друг офис за парични преводи и платежни услуги!

         Съществува възможност и за освобождаване от заплащане на д.т.!

        За информация относно реда и начина за освобождаване от д.т. виж „полезна информация”!

 

 


  © 2008 Районен съд - Левски