Начало

Обща информация

Структура

Информация за дела

Банкови сметки, бюджет

Обявления, конкурси и др.

Резултати от работата на съда

Полезна информация

Пресцентър

 

 

  Информация за делата

 

    За да прегледате списъка с насрочени дела, моля използвайте бутона "График на съдебните заседания".

    За да направите справка за постановен съдебен акт, моля използвайте бутон  "Свършени дела".Актовете са обособени в групи по месеци на постановяване, като вътре в групата актовете се групират съобразно датата на постановяването им (последно постановените са най-отгоре).За удобство се използва цветово разделяне за типа дела (зелен за гражданските и червен за наказателните дела).Мотивите биват добавяни към присъдите след тяхното изготвяне и съответно "обезличаване". Можете да използвате за търсене бутона "намери", като съответно въведете номера на делото и годината във вида - № дело/година или да използвате за търсене клавишната комбинация Ctrl+F.

    За справка за влезли в сила съдебни актове използвайте бутона "Влезли в сила съдебни актове".Делата са разделени на две групи ( граждански (в зелено) и наказателни (в червено)), като са представени в табличен вид по години и тримесечия. За по-лесно намиране на дело може да използвате клавишната комбинация Ctrl+F за съответното тримесечие.

>> ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА относно организацията на публикуването на << съдебните актове на Районен съд - Левски в интернет.


  © 2008 Районен съд - Левски