Начало

Обща информация

Структура

Информация за дела

Банкови сметки, бюджет

Обявления, конкурси и др.

Резултати от работата на съда

Полезна информация

Пресцентър

 

 

 

 

 

    Влезли в сила съдебни актове

 

По граждански дела

2020

1 трим. 2 трим. 3 трим. 4 трим.

2019

1 трим. 2 трим. 3 трим. 4 трим.

2018

1 трим. 2 трим. 3 трим. 4 трим.

2017

1 трим. 2 трим. 3 трим. 4 трим.

2016

1 трим. 2 трим. 3 трим. 4 трим.

2015

1 трим. 2 трим. 3 трим. 4 трим.

2014

1 трим. 2 трим. 3 трим. 4 трим.

2013

1 трим. 2 трим. 3 трим. 4 трим.

2012

1 трим. 2 трим. 3 трим. 4 трим.

2011

1 трим. 2 трим. 3 трим. 4 трим.

         

По наказателни дела

2020

1 трим. 2 трим. 3 трим. 4 трим.

2019

1 трим. 2 трим. 3 трим. 4 трим.

2018

1 трим. 2 трим. 3 трим. 4 трим.

2017

1 трим. 2 трим. 3 трим. 4 трим.

2016

1 трим. 2 трим. 3 трим. 4 трим.

2015

1 трим. 2 трим. 3 трим. 4 трим.

2014

1 трим. 2 трим. 3 трим. 4 трим.

2013

1 трим. 2 трим. 3 трим. 4 трим.

2012

1 трим. 2 трим. 3 трим. 4 трим.

2011

1 трим. 2 трим. 3 трим. 4 трим.

2010

1 трим. 2 трим. 3 трим. 4 трим.

2009

1 трим. 2 трим. 3 трим. 4 трим.

2008

1 трим. 2 трим. 3 трим. 4 трим.

       

 

   

 


  © 2008 Районен съд - Левски