Влезли в сила съдебни актове по наказателни дела през

второто тримесечие на 2009 г.

 

Решение по а.н.д. № 20084410200446
Решение по а.н.д. № 20084410200505
Решение по а.н.д. № 20084410200393
Присъда по н.д.о.х. № 20084410200322
Решение по а.н.д. № 20084410200503
Решение по а.н.д. № 20084410200129
Решение по а.н.д. № 20084410200540
Решение по а.н.д. № 20084410200543
Решение по а.н.д. № 20094410200003
Решение по а.н.д. № 20084410200443
Решение по а.н.д. № 20084410200539
Решение по а.н.д. № 20094410200037
Решение по а.н.д. № 20094410200048
Определение по ч.н.д. № 20094410200043
Решение по а.н.д. № 20094410200033
Определение по н.д.ч.х. № 20084410200405
Решение по а.н.д. № 20094410200181
Решение по а.н.д. № 20094410200182
Определение по ч.н.д. № 20094410200136
Решение по а.н.д. № 20094410200125
Присъда по н.д.о.х. № 20094410200186
Определение по ч.н.д. № 20094410200132
Определение по ч.н.д. № 20094410200138
Определение по а.н.д. № 20094410200196
Определение по н.д.о.х. № 185/2002 г.
Разпореждане по ч.н.д. № 20094410200202
Определение по н.д.о.х. № 20084410200477
Решение по а.н.д. № 20094410200171
Определение по а.н.д. № 20094410200224
Разпореждане по н.д.ч.х. № 20094410200198
Определение по н.д.о.х. № 20084410200041
Решение по а.н.д. № 20094410200140
Определение по н.д.о.х. № 20094410200225
Определение по ч.н.д. № 20094410200135
Решение по ч.н.д. № 20094410200162
Определение по а.н.д. № 20094410200183
Присъда по н.д.о.х. № 20094410200240
Определение по ч.н.д. № 20094410200190
Решение по а.н.д. № 20094410200152
Определение по ч.н.д. № 20094410200189
Определение по ч.н.д. № 20094410200193
Решение по а.н.д. № 20084410200182
Решение по а.н.д. № 20084410200129
Решение по а.н.д. № 20084410200533
Решение по а.н.д. № 20094410200163
Решение по а.н.д. № 20084410200541
Решение по а.н.д. № 20094410200107
Решение по а.н.д. № 20084410200580
Решение по а.н.д. № 20094410200023
Решение по а.н.д. № 20094410200060
Решение по а.н.д. № 20094410200094
Определение по ч.н.д. № 20094410200208
Решение по а.н.д. № 20094410200213
Определение по ч.н.д. № 20094410200108
Решение по а.н.д. № 20094410200237
Определение по н.д.о.х. № 20094410200268
Определение по ч.н.д. № 20094410200273
Определение по а.н.д. № 20094410200275
Определение по ч.н.д. № 20094410200238
Решение по а.н.д. № 20084410200392
Определение по н.д.о.х. № 20094410200156
Определение по ч.н.д. № 20094410200195
Определение по ч.н.д. № 20094410200226
Присъда по н.д.о.х. № 20094410200295
Присъда по н.д.о.х. № 20054410200387
Определение по ч.н.д. № 20094410200321
Определение по а.н.д. № 20094410200317
Определение по ч.н.д. № 20094410200322
Определение по ч.н.д. № 20094410200323
Определение по ч.н.д. № 20094410200324
Определение по ч.н.д. № 20094410200325
Определение по ч.н.д. № 20094410200326
Определение по ч.н.д. № 20094410200327
Определение по ч.н.д. № 20094410200328
Определение по ч.н.д. № 20094410200329
Определение по ч.н.д. № 20094410200330
Определение по ч.н.д. № 20094410200331
Определение по ч.н.д. № 20074410200066
Определение по н.д.о.х. № 20074410200102
Определение по н.д.о.х. № 20064410200384
Определение по н.д.о.х. № 20074410200292
Определение по н.д.о.х. № 20074410200300
Определение по н.д.о.х. № 20074410200432
Определение по н.д.о.х. № 20074410200431
Определение по ч.н.д. № 20074410200066
Решение по ч.н.д. № 20094410200142
Определение по н.д.о.х. № 20074410200234
Решение по а.н.д. № 20094410200217
Решение по а.н.д. № 20094410200233
Решение по а.н.д. № 20074410200428
Присъда по н.д.о.х. № 20094410200061
Решение по ч.н.д. № 20094410200187
Определение по ч.н.д. № 20094410200243
Решение по а.н.д. № 20094410200073
Присъда по н.д.о.х. № 20094410200051
Присъда по н.д.о.х. № 20094410200148
Решение по а.н.д. № 20084410200574
Решение по а.н.д. № 20084410200214
Присъда по н.д.о.х. № 20094410200031
Определение по н.д.о.х. № 20094410200297
Присъда по н.д.о.х. № 20094410200022
Решение по а.н.д. № 20084410200459
Присъда по н.д.о.х. № 20054410200489
Решение по а.н.д. № 20084410200460
Решение по а.н.д. № 20084410200461
Решение по а.н.д. № 20084410200462
Решение по а.н.д. № 20084410200463
Решение по а.н.д. № 20084410200464
Определение по ч.н.д. № 20094410200160
Присъда по н.д.о.х. № 20054410200190
Определение по ч.н.д. № 20094410200280
Присъда по н.д.о.х. № 20094410200221
Решение по а.н.д. № 20084410200656
Присъда по н.д.о.х. № 20094410200103
Присъда по н.д.о.х. № 20094410200093
Присъда по н.д.о.х. № 20094410200113
Определение по н.д.о.х. № 20094410200316