Начало

Обща информация

Структура

Информация за дела

Банкови сметки, бюджет

Обявления, конкурси и др.

Резултати от работата на съда

Полезна информация

Пресцентър

 

 

 

 

 

Заповеди и вътрешни правила

19.05.2020 г. - ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА за случайно разпределение на делата в Районен съд Левски.

17.05.2018 г. - ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА за определяне и изплащане на възнаграждения и разходи за командироване на вещи лица, свидетели и съдебни заседатели в Районен съд Левски.

01.06.2016 г. - ЗАПОВЕД № РД-03-40/31.05.2016 г.

21.03.2014 г. - ЗАПОВЕД № РД-03-32/21.03.2014 г. относно звукозаписа на съдебните заседания.

28.04.2011 г. - ПРАВИЛА ЗА ИЗПРАЩАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯ И ПРИЗОВКИ ЧРЕЗ ЕЛЕКТРОНЕН ПОЩЕНСКИ АДРЕС по реда на чл.42, ал.4 и сл. от ГПК

28.07.2010 г. - ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА относно организацията на      публикуването на съдебните актове на Районен съд - Левски в интернет.

09.03.2009 г. - ЗАПОВЕД № РД-03-24/09.03.2009 г. относно организацията и реда за провеждане на стажа на стажант-юристите в Районен съд - Левски.

 

       


  © 2008 Районен съд - Левски