Начало

Обща информация

Структура

Информация за дела

Банкови сметки, бюджет

Обявления, конкурси и др.

Резултати от работата на съда

Полезна информация

Пресцентър

 

 

 

 

 

Компетентност

   - Районният съд е основен първоинстанционен съд. На него са  подсъдни всички дела освен тези, които със закон са определени като подсъдни на друг съд – чл. 76 от ЗСВ.

    - Според чл.103 от ГПК на районния съд са подсъдни всички граждански дела с изключение на тези, които са подсъдни на окръжния съд като първа инстанция.

    - Според чл.35, ал.1 от НПК на районния съд са подсъдни всички наказателни дела освен подсъдните на окръжния съд.

    - Според чл.59, ал.1 от ЗАНН наказателните постановления подлежат на обжалване пред районния съд, в района на който е извършено или довършено нарушението.

    - Районният съд разглежда делата в състав от един съдия, освен ако със закон е предвидено друго – чл.78 от ЗСВ.

 


  © 2008 Районен съд - Левски