Начало

Обща информация

Структура

Информация за дела

Банкови сметки, бюджет

Обявления, конкурси и др.

Резултати от работата на съда

Полезна информация

Пресцентър

 

 

 

 

 

Съдебен район

Съдебният район на Районен съд гр.Левски обхваща общините Левски и Белене.

         Община Левски е разположена в централна северна България, в средата на Дунавската равнина. Тя е съставна част от област с административен център гр.Плевен. На север граничи с общините Белене и Никопол, на запад с община Пордим, на юг с община Летница (област Ловеч), на изток със Свищов и Павликени (и двете в област В.Търново).

Освен общинския център гр.Левски, общината включва 10 кметства – Асеновци, Аспарухово, Българене, Градище, Изгрев, Козар Белене, Малчика, Обнова, Стежерово, Трънчовица – и 2 населени места – Божурлука и Варана. Местоположението на общината и наличието на ж.п. транспорт и пътни връзки й осигуряват улеснени комуникации във всички посоки.

       Община Белене е разположена в северните части на Дунавската равнина, непосредствено до река Дунав. Състои се от шест населени места – общинският център Белене и пет кметства: Деков, Татари, Петокладенци, Кулина вода и Бяла вода. Общината граничи на запад с община Никопол, на изток с община Свищов и на юг с община Левски. Общинският й център се намира на 58 км. от гр.Плевен, на 40 км. от гр.Левски и на 27 км. от гр.Свищов.

           

 


  © 2008 Районен съд - Левски