Начало

Обща информация

Структура

Информация за дела

Банкови сметки, бюджет

Обявления, конкурси и др.

Резултати от работата на съда

Полезна информация

Пресцентър

 

 

 

 

 

 

В Районен съд гр. Левски има трима магистрати:

      1.     Палмира Димитрова Атанасова

      2.     Стойка Георгиева Манолова – Стойкова

      3.    Десислава Константинова Николаева Георгиева  

                                              

Телефоните за връзка с магистратите са следните:

Със съдия Атанасова   – 0650 / 8 54 18.

Със съдия Манолова и съдия Николаева – 0650 / 8 22 98.

  

 

ДЕКЛАРАЦИИ

по чл.12 от 

 Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси

на магистратите в Районен съд - Левски

 


  © 2008 Районен съд - Левски