Начало

Обща информация

Структура

Информация за дела

Банкови сметки

Обявления, конкурси и др.

Резултати от работата на съда

Полезна информация

Пресцентър

 

 

 

 

 

 

 

    В Районен съд гр.Левски има един съдия по вписванията и един държавен съдебен изпълнител (ДСИ).

    Съдия по вписванията е Сашка Кирилова Юскулова.

    Държавен съдебен изпълнител е Детелин Георгиев Драгнев.
    Телeфон за връзка с ДСИ: 0650 / 8 62 49.
    e-mail: dsi.rslevski@gmail.com

 

     

 

 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл.12 от 

 Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси

на държавен съдебен изпълнител при Районен съд - Левски

 


  © 2008 Районен съд - Левски